luther-2017.dk

Denne nettsiden er utarbeidet av Jens-André Herbener og Thomas Bjørnestad Platz og er basert på Jens-André Herbeners bok Luther – Antidemokrat og statsidol og Frederik Stjernfelts Syv myter om Martin Luther. Begge bøker inneholder tallrike Luther-sitater, hvorav en del finnes på hjemmesiden. Luther – Antidemokrat og statsidol inneholder en utførlig litteraturliste.

Gå til nettsiden her.

Kategori Lenker til andre


Kommentarfelt

Your email address will not be published. Required fields are marked *