Edwiens bøker

Bøker skrevet av Andreas Edwien.

Bøker og publikasjoner
Andreas Edwien ga ut flere bøker og pamfletter gjennom en tidsperiode på 40 år. De fleste kan leses på Nasjonalbibliotektets sider, andre vil du kunne laste ned i pdf-versjon. Bøker og publikasjoner kan bestilles ved å sende en epost til redaksjonen@religionskritikk.no. Avhengig av tilgjengelig opplag.

Andreas Edwien Den Usynlige bok forside

Ny bok av Andreas Edwien utgitt i 2021: Den Usynlige.

Det litterære og spirituelle utgangspunktet for poesiverket «Den Usynlige» er at kjærlighet og frykt er grunnleggende motsetninger, og en kjærlig Gud ville derfor ikke utvelge noen av
skapningene Hens til frelse og andre til evig straff.

Les mer om boka her:
https://religionskritikk.no/nettmagasin/andreas-edwien-den-usynlige/

Tidligere bøker.

Memorandum til de teologiske fakulteter

Edwien skrev denne»interpellasjonen» til de teologiske fakultetene i Norden (1962), hvor han henstilte til dem om å avklare sitt forhold til dogmene om «Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse». Edwien mente fakultetenes vitenskapelige status og kravet til sannhet forpliktet dem til enten å påvise holdbarheten i påstandene eller la være å fremsette dem.

Last ned Memorandum her.
Les artikler om Memorandum.

Idékampen i det bibelske gudsbildet

«I et mer ‘teologisk’ språk kan en kanskje si at skriftet – uten å benytte seg av den konfesjonelt tillatte ‘interpretasjon’ – vil gi et bidrag til ‘avmytologiseringen av det bibelske kerygma’». I stedet for gjennom tolkning å forsøke å holde seg innenfor de tradisjonelle dogmatiske og mytologiske anskuelsesformer, forsøker Edwien å klargjøre evolusjonære idékonflikter og åndsbrytninger. (Bokens forord)

Utgitt på Tanum i 1958. Boken kom bare i ett opplag. Det finnes i restopplaget ca. 50 innbundne eksemplarer. 

Kan leses på Nasjonalbibliotekets sider:

http://www.nb.no/nbsok/nb/53bdd171c15f5380dde7f7c3fb3bb3da?index=6

Les også:
Omtale av Idékampen av prof. teol. ved Teologisk fakultet, UiO, Reidar Hauge

Kommentar fra Edwien til prof. Nils Astrup Dahl sin kritikk i Norsk Teologisk Tidsskrift

Klipp fra omtaler i forskjellige aviser i Norge og Danmark

Dogmet om Jesus

«Edwiens bok Dogmet om Jesus» er radikal i ordets virkelige mening, den går til bunns, til kilden, til roten. Den er lidenskapelig, klar og modig. Den er usedvanlig spennende og oppfriskende lesning. Den er et legemiddel mot tidens frykteligste sykdom: angsten for – og mistilliten til – vårt eget intellekt…»
Jens Bjørneboe i «Vi som elsket Amerika»

Utgitt på Pax forlag første gang i 1965. Nye utgivelser kom i 1970 og i 1995. (Nye opplag i 1966 og 1978) til sammen 14.000 eks. 

Boken kan leses på Nasjonalbibliotekets sider.

Se artikler med klipp og hva som ble skrevet om boken, Vårt Lands anmeldelse ved utgivelse i 1995 (3. opplag), 

Kristendom og åndskrise

Essays om bl.a. gudsbegrep og moralkrisen, ideologiske konflikter, utviklingstanken og Kristusdogmet.

Utgitt under pseudonymet «Johannes André» på Tanum 1951.

Les boken her:
Kristendom og åndskrise. 1951

Ut av mørket

«Et oppgjør med kristendommens dogmer – på religiøs-etisk grunn». Med krigen som bakteppe går Edwien særlig inn på kirkens helveteslære.

Utgitt under pseudonymet «Johannes André» på Høvik Forlag i 1949.

Les boken på Nasjonalbibliotekets sider:
http://www.nb.no/nbsok/nb/7413f6f6e76da36e540201d99cd53c83?index=3#0

Jesus i konflikt med menneskerettighetene

I boken viser Edwien at Jesus står i konflikt med sentrale verdier uttrykt i FN’s menneskerettigheter, og kan ikke stå som et forbilde, verken for fred, demokrati, internasjonalt samarbeid eller sosiale rettigheter.

Utgitt i samarbeid med Human-Etisk Forbund og Religionskritisk Forlag i 1979.

Les boken her:
Jesus i konflikt med menneskerettighetene

Er kristendommen en fare for verdensfreden

«Edwien anser kristendommen som et sentralt og skjebnesvangert element i vår kulturs voldsproblem. Fordi forestillingen om guden som krigfører og helvete som han torturinstans er så sterkt integrert i kristendommen, blir den selv et etisk hovedproblem: Volden er en del av kristendommen selv… (Johan Galtung)

Utgitt i samarbeid med Human-Etisk Forbund, Oslo 1977. 
2. utvidede utgave 1986

Les boken på Nasjonalbibliotekets sider:
http://www.nb.no/nbsok/nb/7413f6f6e76da36e540201d99cd53c83?index=3#0

Les hva som er skrevet om boken