Om edwien.no

Edwien.no er et arkiv over Andreas Edwiens bidrag i den norske religionsdebatten gjennom 40 år. Nettstedet ble startet av stiftelsen Religionskritikk for Fred, og drives fra 2019 som en del av nettstedet Religionskritikk.no.

Andreas Edwien

Andreas Edwien markerte seg særlig med bøkene «Idékampen i det bibelske gudsbilde. Jesu forkynnelse i åndshistorisk lys» (1958) og «Dogmet om Jesus. En bok om hans feiltakelser» (1965, 5. oppl. 1995).

Edwien var en av flere profilerte kristendomskritikere i Norge på 1900-tallet. Han er blant annet kjent for polemikker med fremstående teologer, bl.a. teologiprofessor Jacob Jervell og biskop Per Lønning, men særlig for sitt «Memorandum til de teologiske fakulteter» (1962), som henstiller til dem å avklare sitt forhold til dogmene om «Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse». Dette erklærte våre to fremste teologiske fakulteter seg ved sine dekaner forpliktet til å svare på, men henvendelsen er hittil ikke besvart.

I sitt forfatterskap har Edwien særlig fokusert på de kristne kirkers Jesus-apoteose («guddommeliggjørelsen av Jesus«) og problemene denne teologien har ført med seg i verdenshistorien. Han mente på etisk og faglig grunnlag å ha tilbakevist Jesus-forgudelsens holdbarhet.

Les mer om Edwien i flere intervjuer, eller biografi. Se også meny for oversikt over hans sentrale tema og forfatterskap.

Stiftelsen Religionskritikk for Fred

Andreas Edwien opprettet i år 2000 Stiftelsen Religionskritikk for Fred. Stiftelsen skal støtte kritisk forskning som kan bidra til å sette lys på etiske og menneskerettighetsmessige aspekter av religionene.

Stiftelsen skal også utbre kjennskap til eksisterende arbeider, fortrinnsvis stifterens eget forfatterskap, eventuelt også medvirke til nyutgivelser. Stiftelsen kan også støtte humanitær bistand og mennesker som er blitt ofre for konflikter hvor religion spiller en særlig rolle. 

Stiftelsen Religionskritikk for Fred står ansvarlig for denne nettsiden.

I stiftelsens styre sitter, per 2019:
Thomas Gramstad, thomas@religionskritikk.no (styreleder)
Just Finne, just@religionskritikk.no
Dagfinn Ullestad, dagfinn@religionskritikk.no

Lenke til Edwiens tekst-arkiv

Kategori oversikt

Anmeldelser av Edwiens bøker
Etikk og menneskerettigheter
Kristendommens voldsideologi
Antisemittisme
Dualisme
Helveteslære
Militarisme
Om
Forskeren, forfatteren og debattanten
Intervjuer
Kritiske vurderinger
Minneord
Poesi
Publikasjoner
Teologi- og dogmekritikk

Stikkord oversikt

Apologetikk
Credo
Dagbladet-saken
Debatter
Bladet Vår kirke om holocaust
Debattmøtet i Kristiansand
Dogmet om Jesus
Edwien
Folkekirke
Foredrag
Foredrag i medisinerforeningen Bergen
Gudsbilde
Humanisme
Idékampen
Nils Astrup Dahl i NTT
Jesus i konflikt med menneskerettighetene
Krig-fred
Kvinnesyn
Memorandum
Oppstandelsen
Påske
Toppsak