Forslag til demokratisk revisjon av kirkens bekjennelse

in

«Til biskoper, prester og menigheter i den norske statskirke»

Av Johannes André

Under henvisning til et utbredt ønske om å bringe en folkekirkes offisielle lære i rimelig overensstemmelse med den faktisk stedfunne erkjennelsesutvikling, tillater jeg meg å framsette følgende forslag til en revisjon i demokratiske former av den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse.

1.

Prinsipalt: Kirken frafaller enhver lære om hinsidig (posteksistent) straff for menneskenes tro eller gjerninger i jordelivet.

Subsidiært: Straffen settes i alle tilfeller i et forhold til de dennesidige forsyndelser som svarer til et rimelig rettferdsbegrep – ut fra erkjennelsen av at den tradisjonelle lære ikke bare står i krass motstrid til den kristne etikks grunntanke og med et bilde av Guds vesen som har klar støtte i en mengde bibelsteder, men at den også kommer i den aller skarpeste konflikt med demokratiets grunnprinsipper.

2.

Kirken oppgir den lære som antar eller forutsetter eksistensen av en personlig djevel eller et tilsvarende «ondt prinsipp».

3.

Kirken frafaller læren om Jesu overnaturlige fødsel og legemlige (fysiske) oppstandelse – i erkjennelsen av at disse dogmer ikke lenger kan sees å være i overensstemmelse med den historiske sannhet, ikke har betryggende grunnlag i Det Nye Testamente og heller ikke lar seg forene med tanken om Gud som åndsvesen.

4.

Kirken tar skritt til å fjerne fra trosbekjennelsen, tekstgrunnlaget og ritualet og alt som kan bidra til å støtte eller opprettholde de her nevnte dogmer og forestillinger, likesom den i en overgangsperiode tar positivt avstand fra dem.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *