Sagt om boken «Idékampen»

«Boken er ikke av dem teologene kan trekke på skuldrene av . Her får vi en helhetstolkning ev Bibelens gudsbegrep og av Jesu forkynnelse så uavhengig av tradlisjonelle teologiske fremstillinger så gjennemført og konsekvent…  og med en slik fortrolighet med materialet at det er imponerende…  Jeg tror at i dagens situasjon er det nettopp en slik tolkning av Jesus og hans budskap den kirkelige, konfesjonelle oppfatning må konfronteres med. Den representerer det annet alternativ, den aktuelle versjon av «hvem Jesus var og hva kirken har gjort ham til»… Prester og teologiske studenter bør lese den med alvor og efterpå spørre seg selv hvorfor de fremdeles (i hovedsaken) holder fast ved den kirkelige bekjennelse – om de gjør det.»

Dr.theol. Ragnar Leivestad i Aftenposten

 –

«Et energisk oppgjør med dogmene… Skal tro om ikke dette verk er det dyktigste og mest intelligente – her til lands…?»

Dr.theol. Per Lønning i Morgenposten

«Forfatterens utførlige gjennemgåelse av Jesu forkynnelse er overmåte interessant og tankevekkende, og burde friste til et livlig og fruktbart ordskifte … det er en brysom bok å gi seg  i kast med for skråsikre dogmatikere»

Redaktør Ole Øisang i Arbeideravis

«Fra idéhistorisk synspunkt et meget verdifullt arbeid, med hovedtankene klart risset opp. At den vil stimulere til debatt er hevet over tvil.»

Professor dr.theol, Arvid S, Kapelrud

«Den inneholder megen sprengkraft… mange djerve og originale synspunkter… tumler med veldige stoff i en ledig og ofte elegant stil.»

Arne Duve i Dagbladet

«…det gjelder så vitalt kristelige spørsmål at det kan være nyttig å nærme seg problemet fra en ny side»

Dr.theol. Tor Aukrust

«Boken egger til diskusjon, men den er også historisk opplysende, lettlest og lærerik for enhver, uansett den enkeltes innstilling»

T.F. i Sandnes og Jærens avis

 

«En helt nødvendig bok, som kommer i det rette øyeblikk.»

Professor dr.philos, Lorentz Eckhoff

Stikkord:

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *