Edwien Kategori: Antisemittisme


 • ”Kristendommens mythos som bakgrunn for jødeforfølgelse”

  ”Kristendommens mythos som bakgrunn for jødeforfølgelse”

  Andreas Edwien ble invitert av Bergen Medisinerforening til å holde foredrag om kristendom og jødehat. Foredraget ble holdt 29.11.1962 og skapte en intens påfølgende debatt, som også ble kommentert på førstesiden i Dagbladet påfølgende dag. Se lenke til denne sist i artikkelen.

  Les mer…

 • Kirkens ansvar for holocaust

  Kirkens ansvar for holocaust

  Hedningesamfunnets blad Tro DET inviterte Berthold Grünfeld og Andreas Edwien til en samtale om kirkens ansvar for holocaust i 1979. Artikkelen er gjengitt med tillatelse.

  Les mer…

 • Fra Johannesevangeliet til Eichmann

  Et visst glasshus har lett for å rase singlende sammen over enhver kirkens mann som innlater seg på emnet antisemittisme. Så skjer under atskillig brak med signaturen F. i siste nummer av Kirke og Kultur. Han er så frimodig å prøve å utfordre en ”opinion” som i hans øyne er malplassert opptatt av sør-afrikanske varer,…

  Les mer…

 • Kristendommen og våre europeiske jødeforfølgelser

  Kristendommen og våre europeiske jødeforfølgelser

  I en kommentar i Dagens Næringsliv, 11.4.2003 svarer Edwien Bjørn Gabrielsen som har tatt opp spørsmålet om «ansvar og skyld for den nazistiske jødepogromen». Edwien viser særlig til kristendommens opphøyelse av én person til guddommelig status.

  Les mer…

 • Debatt: Kristendommens årsak til antisemittisme

  Debatt: Kristendommens årsak til antisemittisme

  Referat i Dagladet fra debatt i Medisinerforeningen i Bergen 1962.

  Les mer…

 • Antisemittismen

  Antisemittismen

  Dette er et utdrag fra Andreas Edwiens bok ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil” (1965, 5. oppl. 1995). Det omfatter den del av kapitlet ”Jesu uholdbare dualisme: Læren om to sjeleraser”, som spesielt behandler den europeisk-kristne antisemittismen. Temaet har nær sammenheng med at boken er et utførlig oppgjør med våre kirkers grunnleggende…

  Les mer…