Edwien Kategori: Dualisme


 • Kristendomskritikken som vår kulturs selvkritikk

  Kristendomskritikken som vår kulturs selvkritikk

  Av Andreas Edwien «Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen» var tittelen på Andreas Edwiens foredrag på Human-Etisk Forbunds sommerleir på Tromøya 1985. Human-Etikk gjengir her noen utdrag, dvs. noe over en tredjepart av foredraget.

  Les mer…

  Stikkord:
 • Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

  Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

  Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: «Er Kristendommen en fare for verdensfreden?» (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

  Les mer…

  Stikkord:
 • Kirkens ansvar for holocaust

  Kirkens ansvar for holocaust

  Hedningesamfunnets blad Tro DET inviterte Berthold Grünfeld og Andreas Edwien til en samtale om kirkens ansvar for holocaust i 1979. Artikkelen er gjengitt med tillatelse.

  Les mer…

 • Kristendommen og våre europeiske jødeforfølgelser

  Kristendommen og våre europeiske jødeforfølgelser

  I en kommentar i Dagens Næringsliv, 11.4.2003 svarer Edwien Bjørn Gabrielsen som har tatt opp spørsmålet om «ansvar og skyld for den nazistiske jødepogromen». Edwien viser særlig til kristendommens opphøyelse av én person til guddommelig status.

  Les mer…

 • Rasismen i vårt kulturgrunnlag

  Rasismen i vårt kulturgrunnlag

  Ligger rasismen innebygget i selve det offisielle grunnlaget for Europas kultur, nemlig i kristendommen? Dette utdraget er hentet fra forordet i Dogmet om Jesus, som kom i ny utgave i 1995.

  Les mer…

  Stikkord:
 • «Satan» og kirkelig indoktrinering

  «Satan» og kirkelig indoktrinering

  «Det er på høy tid å sørge for at helveteslæren og dens demonologi definitivt fjernes fra folkekirkens lære», skriver Edwien, som mener kirkens djeveltro demoniserer grupper av mennesker og skaper splittelse i mellomfolkelige forhold.

  Les mer…