Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: "Er Kristendommen en fare for verdensfreden?" (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

Les mer...

  • Kategori: Dualisme
  • Kategori: Kristendommens voldsideologi
  • Kategori: Militarisme
  • Stikkord: Krig-fred