«Humanisme» – skip uten havn

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946. Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet "Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme»." I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer "innenfra" og viser til en kristen lineær virkelighetsforståelse hvor det finnes en begynnelse og en slutt.

Les mer...

 • Kategori: Etikk og menneskerettigheter
 • Stikkord: Humanisme
 • Debatten i Credo

  I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: "Jesus i konflikt med menneskerettighetene". Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse fra bladet Credo.

  Les mer...

 • Kategori: Etikk og menneskerettigheter
 • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
 • Kategori: Kritiske vurderinger
 • Kategori: Om
 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Apologetikk
 • Stikkord: Credo
 • Stikkord: Jesus i konflikt med menneskerettighetene
 • Stikkord: Oppstandelsen
 • Kristendommen, humanismen og krig-fred problemet
  human-rights

  Artikkelen stod på trykk i Human-Etikk 4-84 og er tilnærmet identisk med innledningsforedraget Edwien holdt på et debattmøte i Drammen 29.3.84, hvor temaet var: "Synspunkter på krig og fred i lys av kristendom og humanisme". Prof. Torleiv Austad ved MF var motinnleder. Edwien gjentok de samme momentene i et radiointervju med NRK litt senere.

  Les mer...

 • Kategori: Etikk og menneskerettigheter