Brev fra Andreas Edwien til Kristian Schjelderup, vinteren 1949-50

Andreas Edwien utfordret Schjelderup til å anmelde boken sin "Ut av mørket. Et oppgjør med kristendommens dogmer” (1948), og dernest til å redegjøre for Schjelderup sitt syn på den kristne helvetesforestillingen. Disse brevene viser at Edwien på et tidlig tidspunkt angrep helveteslæren og utfordret Schjelderup og kirken på dette dogmet, slik det uttrykkes i Augustana art. 17.

Les mer...

 • Kategori: Helveteslære
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Brev og korrespondanse
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Kirke-kristendom
 • Skampletten på vår åndskultur. Et oppgjør med helveteslæren

  Denne artikkelen av Andreas Edwien sto i Dagbladet 28. mai 1948, (under psevdonymet Johannes Andre). De tre påfølgende år utga han i sammenheng med dette tema bøkene Ut av mørket. Et oppgjør med kirkens dogmer «på religiøs-etisk grunn» (Høvik forlag 1949 ) og Kristendom og åndskrise (Tanum 1951), som argumenterer på et humanistisk, intellektuelt-etisk grunnlag.

  Les mer...

 • Kategori: Helveteslære
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Humanisme
 • Stikkord: Kirke-kristendom