Kristendommen – en fare for verdensfreden

Sammendrag av et foredrag holdt i Human-Etisk Forbunds regi i Tønsberg (23/3) og Porsgrunn (26/4 1976) under tittelen: "Er kristendommen en fare for verdensfreden?". Opponnent i Porsgrunn var kallskapellan Jan Helge Jansen. Foredraget ble dekket i Porsgrunn Dagblad og i Varden. I Drammen var det samme tema for en stor debatt som vil bli lagt ut som egen artikkel med tilgang til et unikt opptak av hele debatten.

Les mer...

 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Militarisme
 • Stikkord: Foredrag
 • Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

  Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: "Er Kristendommen en fare for verdensfreden?" (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

  Les mer...

 • Kategori: Dualisme
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Militarisme
 • Stikkord: Krig-fred
 • Brev fra Andreas Edwien til Kristian Schjelderup, vinteren 1949-50

  Andreas Edwien utfordret Schjelderup til å anmelde boken sin "Ut av mørket. Et oppgjør med kristendommens dogmer” (1948), og dernest til å redegjøre for Schjelderup sitt syn på den kristne helvetesforestillingen. Disse brevene viser at Edwien på et tidlig tidspunkt angrep helveteslæren og utfordret Schjelderup og kirken på dette dogmet, slik det uttrykkes i Augustana art. 17.

  Les mer...

 • Kategori: Helveteslære
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Brev og korrespondanse
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Kirke-kristendom
 • ”Kristendommen hisser til krig”

  Religionshistoriker med sprengstoff i ny bok:
  Andreas Edwien vil være mest kjent for debattboka ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil”, som kom i 1965 (3. oppl. 1970), og som ble karakterisert av anmeldere som en forargende og brutal vekker. Den utløste en storm av reaksjoner, både innenfor og utenfor teologisk og religionshistorisk faglærte kretser.

  Åsne Kolberg intervjuer her Andreas Edwien om hans nye bok: "Er kristendommen en fare for verdensfreden?". Verdens Gang 1977.

  Les mer...

 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Militarisme
 • Skampletten på vår åndskultur. Et oppgjør med helveteslæren

  Denne artikkelen av Andreas Edwien sto i Dagbladet 28. mai 1948, (under psevdonymet Johannes Andre). De tre påfølgende år utga han i sammenheng med dette tema bøkene Ut av mørket. Et oppgjør med kirkens dogmer «på religiøs-etisk grunn» (Høvik forlag 1949 ) og Kristendom og åndskrise (Tanum 1951), som argumenterer på et humanistisk, intellektuelt-etisk grunnlag.

  Les mer...

 • Kategori: Helveteslære
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Humanisme
 • Stikkord: Kirke-kristendom
 • Antisemittismen

  Dette er et utdrag fra Andreas Edwiens bok ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil” (1965, 5. oppl. 1995). Det omfatter den del av kapitlet ”Jesu uholdbare dualisme: Læren om to sjeleraser”, som spesielt behandler den europeisk-kristne antisemittismen. Temaet har nær sammenheng med at boken er et utførlig oppgjør med våre kirkers grunnleggende teologi og dogmatikk om Jesu guddommelighet. Fordi dette dogme gjør ham til et ufeilbarlig overmenneske, er det et utpreget rasistisk dogme, som samtidig gjør hans ”vantro” motstandere til ”undermennesker”. Forfatteren viser hvorledes denne teologien, som stadig hersker i Europas kristne kirker og i vårt lands ”offentlige religion”, er det avgjørende opphav til kristenhetens rasisme generelt, og til dens antisemittisme spesielt. Sytten hundre års jødeforfølgelser i Europa er blitt den uunngåelige konsekvens av den kirkelige kristendoms naturstridige og historisk uholdbare teologi om legmannspredikanten fra Nazareth. (Kfr. bl.a. rubrikkene memorandum, voldsteologien, Auschwitz).

  Les mer...

 • Kategori: Antisemittisme
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi