Kristendommen – en fare for verdensfreden

Sammendrag av et foredrag holdt i Human-Etisk Forbunds regi i Tønsberg (23/3) og Porsgrunn (26/4 1976) under tittelen: "Er kristendommen en fare for verdensfreden?". Opponnent i Porsgrunn var kallskapellan Jan Helge Jansen. Foredraget ble dekket i Porsgrunn Dagblad og i Varden. I Drammen var det samme tema for en stor debatt som vil bli lagt ut som egen artikkel med tilgang til et unikt opptak av hele debatten.

Les mer...

 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Militarisme
 • Stikkord: Foredrag
 • Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

  Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: "Er Kristendommen en fare for verdensfreden?" (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

  Les mer...

 • Kategori: Dualisme
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Militarisme
 • Stikkord: Krig-fred
 • ”Kristendommen hisser til krig”

  Religionshistoriker med sprengstoff i ny bok: Andreas Edwien vil være mest kjent for debattboka ”Dogmet om Jesus. Hvor mannen fra Nazareth tok feil”, som kom i 1965 (3. oppl. 1970), og som ble karakterisert av anmeldere som en forargende og brutal vekker. Den utløste en storm av reaksjoner, både innenfor og utenfor teologisk og religionshistorisk faglærte kretser. Åsne Kolberg intervjuer her Andreas Edwien om hans nye bok: "Er kristendommen en fare for verdensfreden?". Verdens Gang 1977.

  Les mer...

 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Militarisme