Edwien Kategori: Om


 • Om liberalteologi

  Om liberalteologi

  Det er ikke klarlagt hvor dette intervjuet er publisert eller hvem som er intervjuer. Men det handler om liberal teologi og etter henvisning til Humanist 4-5 1981, kan vi anta at det er gjort i 1982.

  Les mer…

 • Intervju i avisen i Ny Tid

  Intervju i avisen i Ny Tid

  Intervju gjort i Ny Tid. Ukjent dato og skribent. Intervjuet har form av en presentasjon av Edwien og enkelte av hovedtemaene hans, som vold og ideologikritikk.

  Les mer…

 • Debatten i Credo

  Debatten i Credo

  I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: «Jesus i konflikt med menneskerettighetene». Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse…

  Les mer…

 • En teologs vurdering av tre kristendomskritikere (1986)

  En teologs vurdering av tre kristendomskritikere (1986)

  Svein Olaf Thorbjørnsen vurderte i en artikkel i TTK i 1986 tre religions- og kristendomskritikere, Arnulf Øverland, Philip Houm og Andreas Edwien.

  Les mer…

 • Kjetteren som kirken ville tie i hjel – Kirkens feige taktikk

  Kjetteren som kirken ville tie i hjel – Kirkens feige taktikk

  «Teologene river Jesus ut av sin sammenheng og gjør ham til Gud», sier Edwien i dette intervjuet i Tro Det, nr. 1- 1978. (Gjengitt med tillatelse)

  Les mer…

 • «Jeg føler meg hjemme i universet»

  «Jeg føler meg hjemme i universet»

  «Som tenker og forsker, språkkunstner og humanist har Andreas Edwien satt spor i norsk offentlighet, også hos enkeltmennesker som i møte med hans forfatterskap fant en ny, sterk og utfordrende religionskritisk stemme» skriver Grete Ullestad i minneordene på nettsiden «Det etiske univers».

  Les mer…

  Stikkord:
 • En djerv og kunnskapsrik religionskritiker

  En djerv og kunnskapsrik religionskritiker

  «I mer enn et halvt århundre var han aktiv som en djerv og kunnskapsrik religionskritiker. Gjennom bøker og foredrag utfordret han den etablerte vanetenkning om kristendommen både hos fagteologer og hos kirkemedlemmer ellers», skriver Haftor Viestad, Ronnie Johanson og Levi Fragell i denne nekrologen som ble publisert i Aftenposten.

  Les mer…

  Stikkord:
 • 0_Toppsak

  0_Toppsak

  Hvem var Andreas Edwien Andreas Edwien  var en norsk idéhistoriker, religionsforsker og forfatter som markerte seg som kritiker av den kristne kirkes teologi om Jesus Kristus Les mer

  Les mer…

  Stikkord:
 • Intervju. Av Barbro Sveen

  Intervju. Av Barbro Sveen

  «En rekke vesentlige forestillinger som Jesus står for, er uforenlige dels med kirkens teologiske forutsetninger, dels med det vi i dag vet om verden og livet, mennesket og historien, og dels bryter de med elementære etiske grunnsetninger om humanitet og menneskeverd» Intervjuer: Barbro Sveen for bladet Humanist.

  Les mer…

  Stikkord:
 • En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer

  En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer

  Hall Trøan Galaaen gjorde i 1974 et lengre intervju med Andreas Edwien. Senere utga han boken «I livssynskampens brennpunkt», på Fjellheimen Forlag (1999). I boken gjør han et nytt intervju bygget på intervjuet som han gjorde 25 år tidligere. Begge intervjuene følger etter hverandre med diktet «Dine eneste jord, menneske» mellom og en sluttkommentar fra…

  Les mer…

 • Kristendomskritikeren

  Kristendomskritikeren

  Om Andreas Edwien – og boken Dogmet om Jesus «..bare navnet er som å banne i kjerka! Spesielt har Dogmet om Jesus fortonet seg som en rød klut for teologer av ymse kaliber. Fordømt og forkjetret, fortiet og fradømt livet, men likevel gjenoppstått gang på gang – nå i femte opplag.»

  Les mer…

  Stikkord: