Debatten i Credo

I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: "Jesus i konflikt med menneskerettighetene". Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse fra bladet Credo.

Les mer...

 • Kategori: Etikk og menneskerettigheter
 • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
 • Kategori: Kritiske vurderinger
 • Kategori: Om
 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Apologetikk
 • Stikkord: Credo
 • Stikkord: Jesus i konflikt med menneskerettighetene
 • Stikkord: Oppstandelsen
 • Intervju. Av Barbro Sveen

  "En rekke vesentlige forestillinger som Jesus står for, er uforenlige dels med kirkens teologiske forutsetninger, dels med det vi i dag vet om verden og livet, mennesket og historien, og dels bryter de med elementære etiske grunnsetninger om humanitet og menneskeverd" Intervjuer: Barbro Sveen for bladet Humanist.

  Les mer...

 • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
 • Kategori: Intervjuer
 • Kategori: Om
 • Stikkord: Edwien
 • En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer

  Hall Trøan Galaaen gjorde i 1974 et lengre intervju med Andreas Edwien. Senere utga han boken "I livssynskampens brennpunkt", på Fjellheimen Forlag (1999). I boken gjør han et nytt intervju bygget på intervjuet som han gjorde 25 år tidligere. Begge intervjuene følger etter hverandre med diktet "Dine eneste jord, menneske" mellom og en sluttkommentar fra Galaaen. Hele kapitlet i boka er gjengitt med tillatelse fra forlaget.

  Les mer...

 • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
 • Kategori: Intervjuer
 • Kategori: Om
 • Stikkord: Idékampen
 • Stikkord: Jervell
 • Stikkord: Memorandum