Memorandum til de teologiske fakulteter
Forside. Memorandum

Edwien skrev denne"interpellasjonen" til de teologiske fakultetene i Norden (1962), hvor han henstilte til dem om å avklare sitt forhold til dogmene om "Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse". Edwien mente fakultetenes vitenskapelige status og kravet til sannhet forpliktet dem til enten å påvise holdbarheten i påstandene eller la være å fremsette dem.

Les mer...

 • Kategori: Publikasjoner
 • Stikkord: Memorandum
 • Ut av mørket
  Bok. Ut av mørket

  "Et oppgjør med kristendommens dogmer - på religiøs-etisk grunn". Med krigen som bakteppe går Edwien særlig inn på kirkens helveteslære.

  Les mer...

 • Kategori: Publikasjoner
 • Dogmet om Jesus
  Bokomslag. Dogmet om Jesus

  "Edwiens bok Dogmet om Jesus" er radikal i ordets virkelige mening, den går til bunns, til kilden, til roten. Den er lidenskapelig, klar og modig. Den er usedvanlig spennende og oppfriskende lesning. Den er et legemiddel mot tidens frykteligste sykdom: angsten for - og mistilliten til - vårt eget intellekt..." Jens Bjørneboe i "Vi som elsket Amerika"

  Les mer...

 • Kategori: Publikasjoner
 • Idékampen i det bibelske gudsbildet
  Bokomslag. Idekampen

  "I et mer 'teologisk' språk kan en kanskje si at skriftet - uten å benytte seg av den konfesjonelt tillatte 'interpretasjon' - vil gi et bidrag til 'avmytologiseringen av det bibelske kerygma'". I stedet for gjennom tolkning å forsøke å holde seg innenfor de tradisjonelle dogmatiske og mytologiske anskuelsesformer, forsøker Edwien å klargjøre evolusjonære idékonflikter og åndsbrytninger. (Bokens forord)

  Les mer...

 • Kategori: Publikasjoner
 • Stikkord: Idékampen
 • Er kristendommen en fare for verdensfreden
  Er kristendommen en fare for verdensfreden

  "Edwien anser kristendommen som et sentralt og skjebnesvangert element i vår kulturs voldsproblem. Fordi forestillingen om guden som krigfører og helvete som han torturinstans er så sterkt integrert i kristendommen, blir den selv et etisk hovedproblem: Volden er en del av kristendommen selv... (Johan Galtung)

  Les mer...

 • Kategori: Publikasjoner