Terningkast om gudstjenesten

I 2003 var det i Aftenposten en diskusjon mellom blant andre biskop Wagle i Nidaros og rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvig. Edwien skrev da følgende kommentar til diskusjonen hvor han spør om ikke treenighetslæren er kirkens dogmatiske terningkast om Gud?

Les mer...

 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Bibelens kvinnesyn

  Intervjuet er basert på manus og ble gjort i Radio HUM. Datering er ikke klarlagt. Intervjuet avsluttes med en glassklar konklusjon: .".. skal en religiøs humanisme overleve, og skal den kunne tjene som grunnlag for likestillingstanken i forholdet mellom kjønnene, må den se faktum i øynene og ta avskjed med kristendommen"

  Les mer...

 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Edwien
 • Stikkord: Feminisme
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Kvinnesyn
 • Stikkord: Likestilling
 • Human-Etisk Forbunds debattmøte

  Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989: "Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for en krigs-, volds- og ødeleggelsesteologi? Eller, er kristendommen en fare for verdensfreden?). "

  Les mer...

 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Debattmøtet i Kristiansand
 • Debatten i Credo

  I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: "Jesus i konflikt med menneskerettighetene". Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse fra bladet Credo.

  Les mer...

 • Kategori: Etikk og menneskerettigheter
 • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
 • Kategori: Kritiske vurderinger
 • Kategori: Om
 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Apologetikk
 • Stikkord: Credo
 • Stikkord: Jesus i konflikt med menneskerettighetene
 • Stikkord: Oppstandelsen
 • Brev fra Andreas Edwien til Kristian Schjelderup, vinteren 1949-50

  Andreas Edwien utfordret Schjelderup til å anmelde boken sin "Ut av mørket. Et oppgjør med kristendommens dogmer” (1948), og dernest til å redegjøre for Schjelderup sitt syn på den kristne helvetesforestillingen. Disse brevene viser at Edwien på et tidlig tidspunkt angrep helveteslæren og utfordret Schjelderup og kirken på dette dogmet, slik det uttrykkes i Augustana art. 17.

  Les mer...

 • Kategori: Helveteslære
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Brev og korrespondanse
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Kirke-kristendom