Edwien Kategori: Teologi- og dogmekritikk

Andreas Edwien begynte sin kirke- og dogmekritikk allerede i 1948 med kritikk av helveteslæren. Gjennom årene har han utøvd en konsekvent kritikk av kirkens dogmer, særlig treenighetslæren og dens forutsetninger i dogmet om inkarnasjonenen og den legemlige oppstandelsen. Følgene av disse dogmene er vidtrekkende og har gjennom historien vist seg å være farlige og ytterst fordømmende.