Debatten i Credo

I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: "Jesus i konflikt med menneskerettighetene". Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse fra bladet Credo.

Les mer...

  • Kategori: Etikk og menneskerettigheter
  • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
  • Kategori: Kritiske vurderinger
  • Kategori: Om
  • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
  • Stikkord: Apologetikk
  • Stikkord: Credo
  • Stikkord: Jesus i konflikt med menneskerettighetene
  • Stikkord: Oppstandelsen