Human-Etisk Forbunds debattmøte

Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989: "Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for en krigs-, volds- og ødeleggelsesteologi? Eller, er kristendommen en fare for verdensfreden?). "

Les mer...

 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Debattmøtet i Kristiansand
 • Debatten i Credo

  I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: "Jesus i konflikt med menneskerettighetene". Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse fra bladet Credo.

  Les mer...

 • Kategori: Etikk og menneskerettigheter
 • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
 • Kategori: Kritiske vurderinger
 • Kategori: Om
 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Apologetikk
 • Stikkord: Credo
 • Stikkord: Jesus i konflikt med menneskerettighetene
 • Stikkord: Oppstandelsen