Intervju. Av Barbro Sveen

"En rekke vesentlige forestillinger som Jesus står for, er uforenlige dels med kirkens teologiske forutsetninger, dels med det vi i dag vet om verden og livet, mennesket og historien, og dels bryter de med elementære etiske grunnsetninger om humanitet og menneskeverd" Intervjuer: Barbro Sveen for bladet Humanist.

Les mer...

  • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
  • Kategori: Intervjuer
  • Kategori: Om
  • Stikkord: Edwien