”Kristendommens mythos som bakgrunn for jødeforfølgelse”

Andreas Edwien ble invitert av Bergen Medisinerforening til å holde foredrag om kristendom og jødehat. Foredraget ble holdt 29.11.1962 og skapte en intens påfølgende debatt, som også ble kommentert på førstesiden i Dagbladet påfølgende dag. Se lenke til denne sist i artikkelen.

Les mer...

  • Kategori: Antisemittisme
  • Kategori: Kristendommens voldsideologi
  • Stikkord: Foredrag
  • Stikkord: Foredrag i medisinerforeningen Bergen