Kristendommen – en fare for verdensfreden

Sammendrag av et foredrag holdt i Human-Etisk Forbunds regi i Tønsberg (23/3) og Porsgrunn (26/4 1976) under tittelen: "Er kristendommen en fare for verdensfreden?". Opponnent i Porsgrunn var kallskapellan Jan Helge Jansen. Foredraget ble dekket i Porsgrunn Dagblad og i Varden. I Drammen var det samme tema for en stor debatt som vil bli lagt ut som egen artikkel med tilgang til et unikt opptak av hele debatten.

Les mer...

 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Kategori: Militarisme
 • Stikkord: Foredrag
 • ”Kristendommens mythos som bakgrunn for jødeforfølgelse”

  Andreas Edwien ble invitert av Bergen Medisinerforening til å holde foredrag om kristendom og jødehat. Foredraget ble holdt 29.11.1962 og skapte en intens påfølgende debatt, som også ble kommentert på førstesiden i Dagbladet påfølgende dag. Se lenke til denne sist i artikkelen.

  Les mer...

 • Kategori: Antisemittisme
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Stikkord: Foredrag
 • Stikkord: Foredrag i medisinerforeningen Bergen