Kristendommen – en fare for verdensfreden

Sammendrag av et foredrag holdt i Human-Etisk Forbunds regi i Tønsberg (23/3) og Porsgrunn (26/4 1976) under tittelen: "Er kristendommen en fare for verdensfreden?". Opponnent i Porsgrunn var kallskapellan Jan Helge Jansen. Foredraget ble dekket i Porsgrunn Dagblad og i Varden. I Drammen var det samme tema for en stor debatt som vil bli lagt ut som egen artikkel med tilgang til et unikt opptak av hele debatten.

Les mer...

  • Kategori: Kristendommens voldsideologi
  • Kategori: Militarisme
  • Stikkord: Foredrag