Bibelens kvinnesyn

Intervjuet er basert på manus og ble gjort i Radio HUM. Datering er ikke klarlagt. Intervjuet avsluttes med en glassklar konklusjon: .".. skal en religiøs humanisme overleve, og skal den kunne tjene som grunnlag for likestillingstanken i forholdet mellom kjønnene, må den se faktum i øynene og ta avskjed med kristendommen"

Les mer...

 • Kategori: Teologi- og dogmekritikk
 • Stikkord: Edwien
 • Stikkord: Feminisme
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Kvinnesyn
 • Stikkord: Likestilling
 • Skampletten på vår åndskultur. Et oppgjør med helveteslæren

  Denne artikkelen av Andreas Edwien sto i Dagbladet 28. mai 1948, (under psevdonymet Johannes Andre). De tre påfølgende år utga han i sammenheng med dette tema bøkene Ut av mørket. Et oppgjør med kirkens dogmer «på religiøs-etisk grunn» (Høvik forlag 1949 ) og Kristendom og åndskrise (Tanum 1951), som argumenterer på et humanistisk, intellektuelt-etisk grunnlag.

  Les mer...

 • Kategori: Helveteslære
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Humanisme
 • Stikkord: Kirke-kristendom