Idékampen i det bibelske gudsbildet
Bokomslag. Idekampen

"I et mer 'teologisk' språk kan en kanskje si at skriftet - uten å benytte seg av den konfesjonelt tillatte 'interpretasjon' - vil gi et bidrag til 'avmytologiseringen av det bibelske kerygma'". I stedet for gjennom tolkning å forsøke å holde seg innenfor de tradisjonelle dogmatiske og mytologiske anskuelsesformer, forsøker Edwien å klargjøre evolusjonære idékonflikter og åndsbrytninger. (Bokens forord)

Les mer...

 • Kategori: Publikasjoner
 • Stikkord: Idékampen
 • En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer

  Hall Trøan Galaaen gjorde i 1974 et lengre intervju med Andreas Edwien. Senere utga han boken "I livssynskampens brennpunkt", på Fjellheimen Forlag (1999). I boken gjør han et nytt intervju bygget på intervjuet som han gjorde 25 år tidligere. Begge intervjuene følger etter hverandre med diktet "Dine eneste jord, menneske" mellom og en sluttkommentar fra Galaaen. Hele kapitlet i boka er gjengitt med tillatelse fra forlaget.

  Les mer...

 • Kategori: Forskeren, forfatteren og debattanten
 • Kategori: Intervjuer
 • Kategori: Om
 • Stikkord: Idékampen
 • Stikkord: Jervell
 • Stikkord: Memorandum