Idékampen i det bibelske gudsbildet
Bokomslag. Idekampen

"I et mer 'teologisk' språk kan en kanskje si at skriftet - uten å benytte seg av den konfesjonelt tillatte 'interpretasjon' - vil gi et bidrag til 'avmytologiseringen av det bibelske kerygma'". I stedet for gjennom tolkning å forsøke å holde seg innenfor de tradisjonelle dogmatiske og mytologiske anskuelsesformer, forsøker Edwien å klargjøre evolusjonære idékonflikter og åndsbrytninger. (Bokens forord)

Les mer...

  • Kategori: Publikasjoner
  • Stikkord: Idékampen