Memorandum til de teologiske fakulteter
Forside. Memorandum

Edwien skrev denne"interpellasjonen" til de teologiske fakultetene i Norden (1962), hvor han henstilte til dem om å avklare sitt forhold til dogmene om "Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse". Edwien mente fakultetenes vitenskapelige status og kravet til sannhet forpliktet dem til enten å påvise holdbarheten i påstandene eller la være å fremsette dem.

Les mer...

  • Kategori: Publikasjoner
  • Stikkord: Memorandum