Edwien Stikkord: Memorandum


 • Memorandum til de teologiske fakulteter

  Memorandum til de teologiske fakulteter

  Edwien skrev denne»interpellasjonen» til de teologiske fakultetene i Norden (1962), hvor han henstilte til dem om å avklare sitt forhold til dogmene om «Jesu naturstridige fødsel og oppstandelse». Edwien mente fakultetenes vitenskapelige status og kravet til sannhet forpliktet dem til enten å påvise holdbarheten i påstandene eller la være å fremsette dem.

  Les mer…

  Stikkord:
 • En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer

  En hårdnakket refser av kirken og de kristne dogmer

  Hall Trøan Galaaen gjorde i 1974 et lengre intervju med Andreas Edwien. Senere utga han boken «I livssynskampens brennpunkt», på Fjellheimen Forlag (1999). I boken gjør han et nytt intervju bygget på intervjuet som han gjorde 25 år tidligere. Begge intervjuene følger etter hverandre med diktet «Dine eneste jord, menneske» mellom og en sluttkommentar fra…

  Les mer…

 • Dogmet om Jesu oppstandelse

  Dogmet om Jesu oppstandelse

  Andreas Edwien fikk inn to kronikker i Klassekampen i forkant av påsken 1992 med tema om Jesu oppstandelse. De kom på trykk den 13. og 14. april1992. Kronikkene gjengis her samlet med de overskriftene Edwien satte på dem.

  Les mer…