Edwien Stikkord: Toppsak


 • «Jeg føler meg hjemme i universet»

  «Jeg føler meg hjemme i universet»

  «Som tenker og forsker, språkkunstner og humanist har Andreas Edwien satt spor i norsk offentlighet, også hos enkeltmennesker som i møte med hans forfatterskap fant en ny, sterk og utfordrende religionskritisk stemme» skriver Grete Ullestad i minneordene på nettsiden «Det etiske univers».

  Les mer…

  Stikkord:
 • Rasismen i vårt kulturgrunnlag

  Rasismen i vårt kulturgrunnlag

  Ligger rasismen innebygget i selve det offisielle grunnlaget for Europas kultur, nemlig i kristendommen? Dette utdraget er hentet fra forordet i Dogmet om Jesus, som kom i ny utgave i 1995.

  Les mer…

  Stikkord:
 • 0_Toppsak

  0_Toppsak

  Hvem var Andreas Edwien Andreas Edwien  var en norsk idéhistoriker, religionsforsker og forfatter som markerte seg som kritiker av den kristne kirkes teologi om Jesus Kristus Les mer

  Les mer…

  Stikkord:
 • Oppstandelsesdogmet – kirkens prekære postulat

  Oppstandelsesdogmet – kirkens prekære postulat

  Jesu «oppstandelse» er ikke et noe mysterium. I følge Edwien har den tomme graven en logisk og religionspsykologisk forklaring.

  Les mer…

 • Ti bud om teologi og moral for Den norske Kirke

  Ti bud om teologi og moral for Den norske Kirke

  Edwien formulerte ti bud i opposisjon mot den apostoliske trosbekjennelse. Det første budet lyder: «Du skal ikke si falskt vitnesbyrd om Jesus fra Nazareth, slik du gjør ved å fremstille legender og myter om ham som historiske fakta. Du skal holde opp med å lyve om ham.»

  Les mer…

  Stikkord:
 • Dogmet om Jesu oppstandelse

  Dogmet om Jesu oppstandelse

  Andreas Edwien fikk inn to kronikker i Klassekampen i forkant av påsken 1992 med tema om Jesu oppstandelse. De kom på trykk den 13. og 14. april1992. Kronikkene gjengis her samlet med de overskriftene Edwien satte på dem.

  Les mer…

 • Jesus i nye klær. Streiftog i liberal teologi

  Jesus i nye klær. Streiftog i liberal teologi

  Edwien ser liberal teologi i et langt historisk perspektiv, i det han følger en linje fra Marcion i det 2. århundret frem til nyere «liberale» teologer som Jervell og Hognestad.

  Les mer…

  Stikkord: