Edwiens artikkel-arkiv

Edwiens artikkel-arkiv

Dette er et arkiv over Andreas Edwiens virke som samfunnsdebattant.
Nedenfor ser vi noen innlegg fra flere forskjellige kategorier.

Klikk på Les mer for å lese et innlegg.
Klikk på overskriften, kategori eller stikkord for å få opp flere innlegg.

Kristendommens voldsideologi

Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: “Er Kristendommen en fare for verdensfreden?” (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

Les mer…

Teologi- og dogmekritikk

Terningkast om gudstjenesten

I 2003 var det i Aftenposten en diskusjon mellom blant andre biskop Wagle i Nidaros og rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvig. Edwien skrev da følgende kommentar til diskusjonen hvor han spør om ikke treenighetslæren er kirkens dogmatiske terningkast om Gud?

Les mer…

Human-Etisk Forbunds debattmøte

Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989: “Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for…

Les mer…

Etikk og menneskerettigheter

«Humanisme» – skip uten havn

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946. Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet “Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme».” I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer “innenfra”…

Les mer…

Debatten i Credo

I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: “Jesus i konflikt med menneskerettighetene”. Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse…

Les mer…

human-rights

Kristendommen, humanismen og krig-fred problemet

Artikkelen stod på trykk i Human-Etikk 4-84 og er tilnærmet identisk med innledningsforedraget Edwien holdt på et debattmøte i Drammen 29.3.84, hvor temaet var: “Synspunkter på krig og fred i lys av kristendom og humanisme”. Prof. Torleiv Austad ved MF var motinnleder. Edwien gjentok de samme momentene i et radiointervju med NRK litt senere.

Les mer…

Arkivet

Terningkast om gudstjenesten

I 2003 var det i Aftenposten en diskusjon mellom blant andre biskop Wagle i Nidaros og rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvig. Edwien skrev da følgende kommentar til diskusjonen hvor han spør om ikke treenighetslæren er kirkens dogmatiske terningkast om Gud?

Les mer…

Human-Etisk Forbunds debattmøte

Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989: “Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for…

Les mer…

Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: “Er Kristendommen en fare for verdensfreden?” (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

Les mer…

«Humanisme» – skip uten havn

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946. Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet “Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme».” I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer “innenfra”…

Les mer…