Edwiens artikkel arkiv

Edwiens artikkel-arkiv

Dette er et arkiv over Andreas Edwiens virke som samfunnsdebattant.
Nedenfor ser vi noen innlegg fra flere forskjellige kategorier.

Klikk på Les mer for å lese et innlegg.
Klikk på overskriften, kategori eller stikkord for å få opp flere innlegg.

Kristendommens voldsideologi

Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: “Er Kristendommen en fare for verdensfreden?” (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

Les mer…

Teologi- og dogmekritikk

Terningkast om gudstjenesten

I 2003 var det i Aftenposten en diskusjon mellom blant andre biskop Wagle i Nidaros og rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvig. Edwien skrev da følgende kommentar til diskusjonen hvor han spør om ikke treenighetslæren er kirkens dogmatiske terningkast om Gud?

Les mer…

Bibelens kvinnesyn

Intervjuet er basert på manus og ble gjort i Radio HUM. Datering er ikke klarlagt. Intervjuet avsluttes med en glassklar konklusjon: .”.. skal en religiøs humanisme overleve, og skal den kunne tjene som grunnlag for likestillingstanken i forholdet mellom kjønnene, må den se faktum i øynene og ta avskjed med kristendommen”

Les mer…

Human-Etisk Forbunds debattmøte

Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989: “Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for…

Les mer…

Etikk og menneskerettigheter

«Humanisme» – skip uten havn

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946. Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet “Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme».” I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer “innenfra”…

Les mer…

Debatten i Credo

I1979/80 skrev Gunnar Elstad, redaktør i bladet Credo, tre artikler om Edwiens bok: “Jesus i konflikt med menneskerettighetene”. Edwien fikk to tilsvar-artikler, hvorpå også prof. Hans Kvalbein og prof. Edvin Larsson kom med i debatten. Edwien regnet denne debatten som viktig, men ble skuffet da redaktøren valgte å avslutte den. Hele debatten gjengis med tillatelse…

Les mer…

human-rights

Kristendommen, humanismen og krig-fred problemet

Artikkelen stod på trykk i Human-Etikk 4-84 og er tilnærmet identisk med innledningsforedraget Edwien holdt på et debattmøte i Drammen 29.3.84, hvor temaet var: “Synspunkter på krig og fred i lys av kristendom og humanisme”. Prof. Torleiv Austad ved MF var motinnleder. Edwien gjentok de samme momentene i et radiointervju med NRK litt senere.

Les mer…

Arkivet

Terningkast om gudstjenesten

I 2003 var det i Aftenposten en diskusjon mellom blant andre biskop Wagle i Nidaros og rektor ved Nansenskolen, Inge Eidsvig. Edwien skrev da følgende kommentar til diskusjonen hvor han spør om ikke treenighetslæren er kirkens dogmatiske terningkast om Gud?

Les mer…

Bibelens kvinnesyn

Intervjuet er basert på manus og ble gjort i Radio HUM. Datering er ikke klarlagt. Intervjuet avsluttes med en glassklar konklusjon: .”.. skal en religiøs humanisme overleve, og skal den kunne tjene som grunnlag for likestillingstanken i forholdet mellom kjønnene, må den se faktum i øynene og ta avskjed med kristendommen”

Les mer…

Human-Etisk Forbunds debattmøte

Innlegg i Fvn av Fartein Valen-Sendstad, den 8.6.1989: “Etter debattmøtet arrangert av Human-Etisk Forbund den 5.4.1989, har det kommet et par innlegg i Fædrelandsvennen (det siste av Andreas Edwien den 22/5), der undertegnede kritiseres for ikke å ha svart på de påstander og argumenter som lå på bordet nevnte kveld. (Tema var: Står kristendommen for…

Les mer…

Øst-vest-konflikten og den farlige dualismen

Synspunkter på kristendommen, kommunismen og humanismen. Foredraget ble holdt på HEF sin sommerleir på Tromøya i 1985. Temaet bygger på boken: “Er Kristendommen en fare for verdensfreden?” (1977), som kom i ny utgave ett år etter dette foredraget. HEF utga også et utdrag av foredraget. Link til dette utdraget finnes til sist i denne artikkelen.

Les mer…

«Humanisme» – skip uten havn

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946. Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet “Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme».” I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer “innenfra”…

Les mer…