Arkiver: Edwien


 • Dogmet om Jesu oppstandelse

  Dogmet om Jesu oppstandelse

  Andreas Edwien fikk inn to kronikker i Klassekampen i forkant av påsken 1992 med tema om Jesu oppstandelse. De kom på trykk den 13. og 14. april1992. Kronikkene gjengis her samlet med de overskriftene Edwien satte på dem.

  Les mer…

 • Krigsfarlig gudsbilde

  Krigsfarlig gudsbilde

  Artikkelen kom i Aftenposten, 19.12.86, etter et møte i Folkets Hus om temaet «Er religion et hinder for verdensfreden?» som Human-Etisk Forbund arrangerte.

  Les mer…

  Stikkord: