Ukens bibelord nr 7
Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson

Åste Dokka klager i Vårt Land 14. februar over at

«Gud går ikke kveldstur her vi bor.
Gud er ikke lett å se og lett å tyde. Derfor har vi teologi.
Men hva annet har vi etter utkastelsen av hagen, egentlig?”

Les mer...

 • Kategori: Ukens Bibelord
 • Klipp og klapp 7
  Sovendegud

  Vår petitspalte, ved Ronnie JohansonIllustrasjon: Ragnar Børsheim Teologi i krise «Gud holder på hele tiden, også i krisetider». Biskop Atle Sommerfeldt til...

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Klipp og klapp 6
  giftbibel

  Jean Vanier (1928-2019) er den siste i en lang rekke ledende katolske teologer som er blitt avslørt som sex-overgripere. Og denne gang går det ikke å vise til sølibatet som noe av forklaringen; han var ikke prest.

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Svovel, honning og treenighet
  holy-trinity-action-squad

  Dom, frelse, straff, fortapelse/helvete blir kirkens teologer aldri ferdig med. Naturlig nok, ettersom dette (mytologiske) forestillingskomplekset har opphav i den guddommeliggjorte Jesu lære og forkynnelse.[1] Presteskapet strever hardt med å «humanisere» denne morbide lære, som om det skulle være mulig!

  Les mer...

 • Kategori: Troslærere
 • Stikkord: Bell
 • Stikkord: Dom
 • Stikkord: Frelse
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Jesus
 • Stikkord: Tertullian
 • Stikkord: Treenighet
 • Even Gran: Hedningsamfunnets historie
  Grans-bok

  Første gang jeg støtte på Hedningsamfunnet, var på gata i Oslo en gang på slutten av syttitallet. Deres såkalte «gateprater» hadde fått en ung, kristen jente i tale. Han spurte henne hvordan Gud kunne drukne selv uskyldige småbarn under syndfloden. Svaret sjokkerer meg den dag i dag: «De var jo syndige, ikke sant!»

  Les mer...

 • Kategori: Bokomtaler
 • Klipp og klapp 5
  Flygegud

  Teologi betyr læren om Gud, og som seg hør og bør uti vitenskapen, skaffer teologene oss stadig ny kunnskap om emnet. Nylig kunne deres talerør, avisen Vårt Land,  bringe et dementi over hele førstesiden:

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Crom-kirkens trosbekjennelse
  crom

  Som religionskritiker er man mest opptatt av alle de tingene som er feil og galt i ulike religioner, og kanskje spesielt dersom en finner skadelige religioner som bør bekjempes i sin helhet.

  Men noen ganger ser man bare lyset, eller iallfall lys i tunnelen, uansett om det er et møtende tog eller ikke. Da må man bare videreformidle den kunnskapen religionsforskningen avdekker uten ytterligere kommentarer. Crom-kirkens trosbekjennelse ser ut til å være et slikt tilfelle.

  Les mer...

 • Kategori: Humor & Satire
 • Stikkord: Autoritær
 • Stikkord: Crom
 • Stikkord: Diktatur
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Krig
 • Stikkord: Strid
 • Stikkord: Trosfrihet
 • Messiasromantikk og bibelgud – uforenlig med humanisme
  Mennesket utviklet seg videre, men har «Gud» gjort det samme?

  En betimelig og stadig aktuell problemstilling: hvordan kan humanismens verdisyn, med mennesket i sentrum, forenes med et menneskesyn og verdensbilde som har «Gud» (og «Kristus») i sentrum? Hvis og når det kristne verdigrunnlag og menneskesyn hentes fra bibelen, er det desto større grunn for oss til å kritisk gjennomgå «Den hellige skrift» og «Herrens ord».

  Les mer...

 • Kategori: Humanistiske verdier
 • Stikkord: Dommedag
 • Stikkord: Fariseisk
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Hedningemisjon
 • Stikkord: Jesus
 • Stikkord: Kristus
 • Stikkord: Messias
 • Gud: en redusert pingle?
  michelangelo-gammel-sint-Gud

  Jeg er opptatt av hvordan teologien og teologene manøvrerer i et
  stadig mer grumsete farvann. Kirkens Lære forkynnes ikke like
  klart og rent lenger. Små bølgeskvulp kan teologene leve med,
  men
  trolig ikke en tsunami. Kommentator Åste Dokka (dr. theol.)
  publiserte 21 januar 2020 et oppsiktsvekkende innlegg i Vårt
  Land.[

  Les mer...

 • Kategori: Åpenbaringsreligioner
 • Stikkord: Allmakt
 • Stikkord: Gud
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Kristus
 • Stikkord: Relasjonsgud
 • Stikkord: Teologi
 • Jesus og Muhammed: Betent religionsstrid
  blond-white-dude

  « - Kirka har vært naiv». Slik siteres prest og forfatter Einar
  Gelius i Vårt Land lørdag 23. november 2019.[1] Det stemmer ikke.
  Kirkelige teologer har ikke vært «naive», men kyniske og
  beregnende fra første tid. Med Jesu ord: «Vær listige som slanger
  og enfoldige som duer». Nettopp derfor avleder Gelius alle
  fundamentale spørsmål med henvisning til islam eller islamisme.

  Les mer...

 • Kategori: Religion og samfunn
 • Stikkord: Dialog
 • Stikkord: Gelius
 • Stikkord: Intoleranse
 • Stikkord: Jesus
 • Stikkord: Muhammed
 • Julekronikk
  j_krybbe2

  Et barn er født i Betlehem? Ikke for å ødelegge julestemningen, men la oss for en gangs skyld se litt på opptakten til juleevangeliet:

  Da ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som het Maria. (…) Engelen kom inn til henne og sa: «(…) Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus (…)

  Les mer...

 • Kategori: Åpenbaringsreligioner
 • Kategori: Forside Nettmagasin tekster
 • Kategori: Forside Religionskritikk tekster
 • Om brenning av bøker og symboler
  smokethatshit

  Som mangeårig ansatt på bibliotek og generell bokelsker er jeg generelt negativ og avvisende til ideen om å brenne bøker. Bokbål gir også assosiasjoner til nazi-tiden spesielt, og mer generelt diktaturers undertrykking av tankefrihet.

  Les mer...

 • Kategori: Religion og samfunn
 • Det var nasjonen, ikke bare hjemmefronten, som sviktet
  staale-dingstad

  Denne kronikken ble første gang publisert i Aftenposten den 26.12.2018, i forbindelse med utgivelsen av Marte Michelet sin bok: "Hva visste hjemmefronten?". I boken tar hun et oppgjør med hjemmefrontens innsats for jødene under krigen. Boken vakte sterk debatt. Kronikken er her gjengitt med tillatelse.

  Les mer...

 • Kategori: Diverse
 • Stikkord: antisemitisme
 • Mark Twain
  Mark_Twain_Sarony

  Artikkelen er hentet fra boken Blasfemi, en antologi ved Ronnie Johanson, utgitt på Lanser Forlag i 1989. Boken spenner over et tidsrom på 1800 år. Blant de vel trettifem forfatterne finner vi berømtheter som Diderot, Shelley, Heine, Strindberg og Twain, i selskap med nordmennene Marcus Thrane, Hans Jæger, Arnulf Øverland og Georg Johannesen m.fl.

  Les mer...

 • Kategori: Gullgraveren
 • Stikkord: Kristendom
 • Giulio Cesare Vanini

  Artikkelen er hentet fra boken Blasfemi, en antologi ved Ronnie Johanson, utgitt på Lanser Forlag i 1989. Boken spenner over et tidsrom på 1800 år. Blant de vel trettifem forfatterne finner vi berømtheter som Diderot, Shelley, Heine, Strindberg og Twain, i selskap med nordmennene Marcus Thrane, Hans Jæger, Arnulf Øverland og Georg Johannesen m.fl.

  Les mer...

 • Kategori: Gullgraveren
 • Stikkord: Kristendom
 • Den perverse himmel
  Blomkvist-bok-tenk-selv

  I denne teksten tok Morten Grindal (1890-1972) for seg en noe bisarr teologisk diskusjon blant kirkefedrene om hvorvidt de salige ville kunne se den lidelse de dømte måtte gjennomgå. For denne gleden ville de gjerne unne seg …

  Les mer...

 • Kategori: Troslærere
 • Stikkord: Kirkefedrene
 • Aasmund Olavsson Vinje
  Aasmund-Olavsson-Vinje

  Aasmund Olavsson Vinje (1818 - 1870) skrev i diktet Den truande mannen
  ... for det veit alle både eg og du
  at den, som ei kan tenkja, lett kan tru

  Les mer...

 • Kategori: Poesi
 • Guds store problem
  Hans Petter Halvorsen

  Samfunnsdebattanten Hans-Petter Halvorsen går i denne artikkelen fra 5.1.2016 inn i "teodice-problemet"; om troen på Guds allmakt og kjærlighet er forenelig med virkeligheten slik vi opplever den. Kronikken er åpent tilgjengelig og kan leses ved å følge linken til VG

  Les mer...

 • Kategori: Humanistiske verdier
 • Stikkord: Kristendom
 • Klipp og klapp 3
  Ragnar Børsheim

  Jesus er svaret!
  Pave Frans har avlyst helvetet, skriver en innsender i Vårt Land. Helt uten ironi fortsetter han: «Og om det er noen som er kvalifisert til å uttale seg om dette, må det vel være paven.» Vi tar sjansen på at leserne skjønner ironi, og vil påstå at Jesus må da være enda mer kvalifisert. Som vi før har har nevnt, er han Bibelens eneste helvetesprofet.

  Obs: Det siste var ikke ironisk, men blodig alvor. Søk på «helvete» i en nettbibel og se selv!

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp
 • Martin Luthers ansvar for hekseprosessene
  Martin-Luther

  Ved hjelp av trolldom kan heksene skade folks øyne og gjøre dem blinde, gi dem sykdommer, skyte piler i bena deres, forhekse dem ved hjelp av bilder, og endelig etter behag enten drepe dem eller påføre dem kronisk og uhelbredelig sykdom, noe jeg selv har sett mange bli utsatt for.”

  Les mer...

 • Kategori: Troslærere
 • Stikkord: Luther
 • Klipp og klapp 2
  karikatur R.Børsheim

  Stortinget vil ikke tvinge rektorer til å tillate bønn og andakt på skolen. Norges kristelige Student- og skoleungdomslag protesterer, og generalsekretær Karl-Johan Kjøde uttaler at «Da innskrenker man de sosiale mulighetene for å vise at man er religiøs». Vi ante ikke at å be er noe man foretar seg for å vise omgivelsene at man er religiøs. Greit å få oppklart dette. 

  Les mer...

 • Kategori: Klipp og klapp