Andreas Edwien: Den Usynlige

Andreas Edwien Den Usynlige bok forside
Er det Noen her?

Det litterære og spirituelle utgangspunktet for poesiverket “Den
Usynlige” er at kjærlighet og frykt er grunnleggende
motsetninger, og en kjærlig Gud ville derfor ikke utvelge noen av
skapningene Hens til frelse og andre til evig straff.

“Den Usynlige” er dermed til dels et klageskrift fra Gud til
menneskene om alt det dumme og skadelige som mennesker sier og
gjør i Hens navn, men også en invitasjon til åndelig inspirasjon
og utvikling.

“Den Usynlige” er religionskritisk poesi fra forfatteren og
religionsforskeren Andreas Edwien, og publiseres nå (i 2021) for
første gang samlet i sin helhet, redigert av Thomas Gramstad.

Bokas form er “mot-forkynnelse” til presters og teologers
forkynnelse.

Sekulær-polemisk virkemiddel eller spirituell innsikt om Gud
frigjort fra oldhistoriske dogmer? Du som leser avgjør.

Boken utgis som papirbok og e-bok parallelt.

Andreas Edwien: Den Usynlige

ISBN papirbok: 978-82-7265-239-4
ISBN e-bok: 978-82-7265-240-0

Innbundet, 112 sider. NOK 200.- pluss eventuell porto.
E-bok kan medfølge uten tillegg i prisen.

Boka kan bestilles via epost til rkn@religionskritikk.no .

 • Kategori: Edwien
 • Kategori: Poesi
 • Kategori: Redaktøren anbefaler
 • Stikkord: Åpenbaring
 • Stikkord: Edwien
 • Stikkord: Feminisme
 • Stikkord: Forgudelse
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Jesus
 • Stikkord: Likestilling
 • Stikkord: Mannsgud
 • Stikkord: Trosbekjennelse
 • Stikkord: Trosfrihet

 • Kommentarfelt

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *