Andreas Edwien: Den Usynlige

Andreas Edwien Den Usynlige bok forside
Er det Noen her?

Det litterære og spirituelle utgangspunktet for poesiverket “Den
Usynlige” er at kjærlighet og frykt er grunnleggende
motsetninger, og en kjærlig Gud ville derfor ikke utvelge noen av
skapningene Hens til frelse og andre til evig straff.

“Den Usynlige” er dermed til dels et klageskrift fra Gud til
menneskene om alt det dumme og skadelige som mennesker sier og
gjør i Hens navn, men også en invitasjon til åndelig inspirasjon
og utvikling.

“Den Usynlige” er religionskritisk poesi fra forfatteren og
religionsforskeren Andreas Edwien, og publiseres nå (i 2021) for
første gang samlet i sin helhet, redigert av Thomas Gramstad.

Bokas form er “mot-forkynnelse” til presters og teologers
forkynnelse.

Sekulær-polemisk virkemiddel eller spirituell innsikt om Gud
frigjort fra oldhistoriske dogmer? Du som leser avgjør.

Boken utgis som papirbok og e-bok parallelt.

Andreas Edwien: Den Usynlige

ISBN papirbok: 978-82-7265-239-4
ISBN e-bok: 978-82-7265-240-0

Innbundet, 112 sider. Kr 349,-
E-bok. Kr 199,-

Boka kan kjøpes i din lokale bokhandel (hvis de ikke har den inne
kan de bestille den til deg). Eller du kan bestille boka direkte fra
Kolofon og få den tilsendt i posten. Bestill boka på denne nettsiden:
https://bokhandel.kolofon.no/b/den-usynlige .

 • Kategori: Edwien
 • Kategori: Poesi
 • Kategori: Redaktøren anbefaler
 • Stikkord: Åpenbaring
 • Stikkord: Edwien
 • Stikkord: Feminisme
 • Stikkord: Forgudelse
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Jesus
 • Stikkord: Likestilling
 • Stikkord: Mannsgud
 • Stikkord: Trosbekjennelse
 • Stikkord: Trosfrihet

 • Kommentarfelt

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.