Crom-kirkens trosbekjennelse

in

Av Thomas Gramstad
Thomas Gramstad er redaktør for nettmagasinet.

Som religionskritiker er man mest opptatt av alle de tingene som er feil og
galt i ulike religioner, og kanskje spesielt dersom en finner skadelige
religioner som bør bekjempes i sin helhet.

Men noen ganger ser man bare lyset, eller iallfall lys i tunnelen, uansett om
det er et møtende tog eller ikke. Da må man bare videreformidle den kunnskapen
religionsforskningen avdekker uten ytterligere kommentarer. Crom-kirkens
trosbekjennelse ser ut til å være et slikt tilfelle.

Den cromologiske trosbekjennelse (cromostolicum)

1. Croms natur

Crom bor på toppen av et fjell. Han bryr seg ikke om mennesker, svarer ikke på
bønner, og griper ikke inn i menneskenes liv. Men han blåser stridslysten inn i
menneskene når de blir født, og mer kan man ikke forlange av en gud. Crom
hverken gir eller krever noe. En slik gud kan man stole på.

2. Crom-kirkens riter og sakramenter

Crom-kirken dyrker Crom gjennom å bruke hans navn som stridsrop og banneord.
Etiske verdier fremdyrkes i et sosialt fellesskap med utgangspunkt i verdiene
som Crom står for og legemliggjør. Dette omfatter gudstjenester,
menighetsmøter, bønnemøter, mjød-drikking, andakter, slåsskamper,
orgelspilling, fyll, hor, skallesplitting, og andre sosiale tilstelninger.

3. De hellige skrifter

Den sanne, rettvise lære om Crom er nedfelt i de hellige skrifter. De hellige
skrifter omfatter bøkene og tegneseriene om Conan, spesielt yppersteprofeten
Robert E Howards verker, men også de mindre profeter, spesielt førsteprestene
Roy Thomas og John Buscema. Supplerende sekundærkilder kan også finnes i film
og andre media.

4. Monolatri og intoleranse som stridsdyd

Crom-kirken anerkjenner at andre guder enn Crom kan eksistere, men aksepterer
ikke at noen dyrker eller tilber dem. Crom bryr seg ikke om hva noen tror,
tenker eller føler. Crom-kirken derimot støtter strid og krig mot alle vantro,
og erobring av deres gods og gull. Crom-kirken støtter også intern strid og
kamp i våre egne menigheter på prinsipielt grunnlag.

5. Utdanning, strid og samfunn

Crom-kirken arbeider for å erobre dagens teologiske læresteder og fakulteter
gjennom dueller, maktbruk og våpenstrid. Disse vil deretter omorganiseres til å
undervise i den sanne, rettvise lære om Croms natur, samt Cromologisk etikk og
spiritualitet. Cromologisk Fakultet vil utdanne Cromologer, Crom-prester og
Crom-prestinner, stridsmunker og krigernonner. Disse vil også overta KRLE-faget
i skolen og oppgradere dette med den sanne, rettvise lære. Det vil etableres en
Crom-statskirke og verdenskirke som omfavner alle med obligatorisk medlemskap.

Anbefalt kultur og litteratur

Som du kanskje har gjettet er de aktuelle temaene i denne artikkelen autoritær
tenkning, toleranse/intoleranse, samt ytringsfrihet, trosfrihet, krenking, og
identitetspolitikk. Kildene 4-13 nedenfor gir håndplukkede utdypninger og
resonnementer om disse temaene – både supplerende til hverandre og
uenige/stridende (selvsagt). Mens kildene 1-3 viser til innføringer i og
bakgrunn om Conan-figuren og dens univers, som inspirerte artikkelen.

[1] The nature of Crom https://en.wikipedia.org/wiki/Crom_(fictional_deity)

[2] Robert E Howard https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_E._Howard

[3] Conan the Barbarian https://conan.fandom.com/wiki/Main_Page

[4] Jens Bjørneboe: Om den autoritære tenking – En brannfakkel
https://religionskritikk.no/nettmagasin/om-den-autoritaere-tenking-en-brannfakkel/

[5] Grete Ullestad: Kristen identitetspolitikk
https://religionskritikk.no/nettmagasin/kristen-identitetspolitikk/

[6] Jens-André P. Herbener: Innføring av lutheranismen kulminerte i et kristent
diktatur
https://religionskritikk.no/nettmagasin/innforing-av-lutheranismen-kulminerte-i-et-kristent-diktatur/

[7] Lars Fr H Svendsen: Å tolerere er å fornærme
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/AdxaKn/aa-tolerere-er-aa-fornaerme

[8] Frank Rossavik: Skal et multikulturelt samfunn fungere bra, trengs mer
ytringsfrihet
https://www.aftenposten.no/meninger/i/OpB9vl/skal-et-multikulturelt-samfunn-fungere-bra-trengs-mer-ytringsfrihet-frank-rossavik

[9] Espen Ottosen: Vil du ikke tolerere meg?
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/awLP2M/vil-du-ikke-tolerere-meg-espen-ottosen

[10] John Kristian Sanaker: Den nødvendige intoleransen
https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/i/VgM24/den-noedvendige-intoleransen

[11] Ole Martin Moen: Krenk i vei
https://www.dagbladet.no/kultur/krenk-i-vei/63587547

[12] Andreas Edwien: Kristendommen, humanismen og krig-fred problemet
https://religionskritikk.no/edwien/kristendommen-humanismen-krig-fred-problemet/

[13] Andreas Edwien: Kristendommen – en fare for verdensfreden
https://religionskritikk.no/edwien/kristendommen-fare-verdensfreden/

[14] Ronnie Johanson: Guds lille brune
https://religionskritikk.no/religionskritisk-forlag/#Guds-lille-brune

Se også:

«Trosbekjennelse» i Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Trosbekjennelse
(Der kan du lese om de tre viktigste kristne trosbekjennelsene, og flere andre,
samt andre religioners trosbekjennelser.)

Andreas Edwien: Forslag til demokratisk revisjon av kirkens bekjennelse
https://religionskritikk.no/edwien/forslag-demokratisk-revisjon-kirkens-bekjennelse/

Johannes André (Andreas Edwien): Ut av mørket.
«Et oppgjør med kristendommens dogmer – på religiøs-etisk grunn». Med krigen
som bakteppe går Edwien særlig inn på kirkens helveteslære.
https://religionskritikk.no/edwien/ut-av-morket/

Arnulf Øverland: Kristendommen, den tiende landeplage
https://no.wikipedia.org/wiki/Kristendommen,_den_tiende_landeplage


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *