Kirke-kristendommens brutale historie

in

En litteraturliste

Av Grete Ullestad.
Grete Ullestad sitter i redaksjonen.

Jeg refererer ofte til den mørke og brutale kirke- og kristendomshistorien, og her er noen gode bøker og andre kilder jeg anbefaler om dette dystre, men interessante tema.

Temaet er interessant i seg selv, men er også en både nyttig og nødvendig motvekt til kirke-kristendommens kontinuerlige kosmetikk, de stadige forsøkene på selv-forskjønnende behandling av sin egen historie. For eksempel hadde avisen Vårt Land sommeren 2020 en serie om «de hellige kirkefedrene». Som vi kunne forvente: Kirkefedrenes autoritet og glorie skal ikke rokkes. Vårt Lands redaksjon var enda en gang sterkt kirke- og bekjennelsestro. Jeg antar både kulturredaktøren (Arne Borge) og religionsredaktøren (Alf Gjøsund) har lagt sin tyngde bak perspektiv og prioritering.

Den grundige Deschner

Karlheinz Deschners viktige og interessante bok, «Og hanen galte annen gang… En kritisk gjennomgåelse av kirkehistorien fra Konstantin til Pius XII» finnes på norsk og kan fritt leses i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek[1].

Særlig om de første århundrene etter at kristendommen ble Romerrikets eneste tillatte religion, er Deschner en veldig god kilde. Da startet ensrettingen og forfølgelsen av alle annerledestenkende. Med kildehenvisninger, sitater og detaljrikdom står kirkekritikeren Deschner i særklasse. Det handler om en lite kjent og omtalt epoke. Hvem kjenner f.eks. historien om «det bysantinske riket» (Bysants/Østromerriket)?

(Deschners kirkekritiske forskningsarbeid ledet forøvrig til hans monumentale mangebinds hovedverk «Kriminalgeschichte des Christentums», for den som kan tysk eller ønsker å kvesse sine tenner mot det språket. Den boka som er utgitt på norsk med tittelen «Og hanen galte annen gang» er halvparten av en av bøkene i serien.)

Romerkirkens mørke middelalder

Når det gjelder Romerkirkens (mørke) historie i middelalderen, er Norman Cohns to bokutgivelser på Humanist Forlag av uvurderlig betydning: «Europas indre demoner»[2] og «Jakten på tusenårsriket»[3]. Det finnes sikkert mange andre bokverk om samme tema, men det tragiske er at lite av denne type faglitteratur er oversatt til norsk.

Hvis det er slik at fakultetsteologene (kanskje også kirkelojale historikere?) fungerer som rådgivere for utgivelsespolitikken i norsk forlagsbransje på religionsfeltet, blir det jeg kaller «fortielsens sensur» mer forståelig. Det teologiske fakultet (TF, UiO)) underviser i emnet «Kristendommens historie». Mon tro hvilken «historie» teologistudenter og prestekandidater får presentert fra fakultetets kateter?[4]

På engelsk foreligger en murstein av en bok om den spanske inkvisisjonen, skrevet av Benzion Netanyahu[5] (far til Israels statsminister). Den spanske inkvisisjonen er mest omtalt, da den var særlig brutal.

Ellers: Lett tilgjengelig eller synlig er magasinet Illustrert Vitenskap Historie, som har hatt mange gode, informative artikler om kirkens makt og voldsutøvelse i oldtid og middelalder. Inkvisisjonen, korstog og tempelriddere har vært hovedoppslag i flere nummer av dette tidsskriftet.

Et godt eksempel er artikkelen: «Dronning Isabella I: kristnet Spania med vold»[6] i nummer 9 2020. Denne artikkelen er jo aktuell hvert år i forbindelse med de årlige Olavsfestdagene i Trondheim. Olav Haraldsson (Olav den hellige) lot seg døpe i Rouen/Normandie. Han overvintret der året 1013-1014.

Hellig-Olav og Store-Karl: Kors, krone og sverd

Hellig-Olav fikk høre om Karl den store[7,8], som hadde samlet Frankerriket, og han lot seg inspirere av det. Utenfor og foran Notre-Dame katedralen i Paris troner statuen av (den salige) Karl den store i full krigsmundur; som hersker, rytter og kriger. Hva skal man si om slike forbilder? Er det et budskap fra Fredsfyrsten statuen signaliserer?

«Karl den store var konge av frankerne fra 768 og tysk-romersk keiser fra 800. Han forente det meste av Vest-Europa i tidlig middelalder». Han ble kronet til keiser i Peterskirken av pave Leo III. Om salving, kroning og signing av herskermakten finnes mye stoff.

Også kong Harald og dronning Sonja måtte bøye kne for Den norske kirkes biskoper[9]. Kors, Krone og Sverd er uløselig sammenbundet i kristendommens historie.

Kirkehistorien er blitt oss fortalt «ovenfra», fra maktperspektivet (seierherrene og erobrerne). Det er på tide å legge vekt på denne historien sett «nedenfra»[10,11].

Korstogene

Om korstogene anbefaler jeg Amin Maaloufs bok, utgitt på Pax, «Korstogene sett fra arabernes side»[12], og den danske historiker Kurt Villad Jensens bok «Korstogene»[13]. Jeg synes det er påfallende at Villad Jensens bok ikke er oppgitt som kilde/referanse hos Store norske leksikon (emne: korstog), men derimot på norsk Wikipedia (emne: korstog).

En annen bok vi gjerne kan hente fram igjen er «De kristne» av Bamber Gascoigne[14] (Grøndahl & Søn Forlag 1978). Den tvetydige teolog og biskop Per Lønning har skrevet et lite forord i den norske utgaven.

Til slutt vil jeg nevne Ragnar Børsheim som har omfattende litteraturlister på sitt nettsted, også om kirkehistorien[15].

Mye av den kirke- og kristendomskritiske litteratur som ble utgitt eller oversatt i 1970-80-årene ville trolig aldri blitt utgitt i dag. For meg virker det som om ytringsrommet for kritisk religionsdebatt i offentligheten ikke er utvidet, men snevret inn de siste tiårene. Hvor langt har da ytringsfrihet,
religionsfrihet og kritisk tenkning brakt oss? Det er slike spørsmål jeg funderer over.

Referanser og kilder:

[1] Karlheinz Deschner: Og hanen galte annen gang… En kritisk
gjennomgåelse av kirkehistorien fra Konstantin til Pius XII
https://www.nb.no/nbsok/nb/4516b28fcaf5bf6bcd41df37de4f4158?index=1#0

[2] Norman Cohn: Europas indre demoner. Demoniseringen av kristne
i middelalderen.
https://www.nb.no/nbsok/nb/fb6c2ebcd39080509de7af68b183639c?index=1#0

[3] Norman Cohn: Jakten på tusenårsriket. Revolusjonære
millenarister og mystiske anarkister i middelalderen.
https://www.nb.no/nbsok/nb/c5fcfc9fc0434b7c9c20aeeb32e51c3c?lang=no#0

[4] Simen Ekern: Enden er alltid nær
https://universitas.uio.no/Arkiv/1999/20/KULTUR2.HTM

[5] Benzion Netanyahu: The Origins of the Inquisition in
Fifteenth Century Spain
https://www.goodreads.com/book/show/654904.The_Origins_of_the_Inquisition_in_Fifteenth_Century_Spain

[6] Dronning Isabella 1 kristnet Spania med vold
https://historienet.no/samfunn/religionshistorie/isabella-1-kristnet-spania-med-vold

[7] Den katolske kirke: Den salige keiser Karl den Store
http://www.katolsk.no/biografier/historisk/karlstor

[8] https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_den_store

[9] Trond Norén Isaksen: Fra kroning til signing
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/zOGLb/fra-kroning-til-signing-trond-noren-isaksen

[10] Tor Førde: Inkvisisjonen og utdrivelsen av de vantro
http://www.europas-historie.net/spanskinkvisisjon.htm

[11] Den spanske inkvisisjonen var brutal og ubarmhjertig
https://historienet.no/samfunn/religionshistorie/den-spanske-inkvisisjonen-var-brutal-og-ubarmhjertig

[12] Amin Maalouf: Korstogene sett fra arabernes side
https://www.nb.no/nbsok/nb/cb0024955cb7bb7f5e9050bf29ea3195?lang=no#0

[13] Kurt Villads Jensen: Korstogene
https://bokelskere.no/bok/korstogene/30329/

[14] Bamber Gascoigne: De kristne
https://bokelskere.no/bok/de-kristne/55351/

[15] Ragnar Børsheim: Et kritisk blikk på religion
http://www.bandoli.no/norskindex.html


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *