Klipp og klapp 10

Kort og presist, ved Ronnie Johanson
Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Jesus døde for deg, men hva med dine forfedre?

Et tankekors for kristne som tar sin tro alvorlig, er spørsmålet om hva som skjer på Dommens dag med alle dem som aldri har hørt om Jesus. For eksempel de som døde før hans tid. Selve kjernen i den kristne lære er jo at det er bare troen på Jesus som kan frelse oss fra å gå evig fortapt.

Halvor Nordhaug heter en norsk biskop som har grublet mye over saken.
Nylig konkluderte han slik:

“Kanskje Kristus vil forkynne for de døde, slik at de kan få mulighet til å tro?”

Spørsmålet her blir hvor langt tilbake i urtiden Kristus vil gå, og til hvilke andre menneskearter enn vår. Hva med neandertalerne, for eksempel? De bør jo få en sjanse; de var kanskje like intelligente som oss. Sannsynligvis hadde de et språk, og det burde være en smal sak for et allmektig vesen å lære seg det.

Men hva med tidligere menneskearter, som ennå ikke hadde utviklet begreper som “Gud”. Kommer de til å skjønne et kvekk når Jesus preker for dem i det hinsidige? Hvis ikke; skal de straffes for det i all evighet?

Spørsmålet oversendes biskopen til utredning. (Og her er det ikke temperaturen i helvetet det dreier seg om; noe som er en sak for seg.)

Kilder:
Vårt Land, 7. mai 2020
bbc.com/news/science-environment-25465102

livescience.com/65003-how-smart-were-neanderthals.html

Vi vil gjerne hjelpe Jesus

Her i redaksjonen har vi grublet over hvordan Jesus kan klare å få steinaldermennesker til å tro på seg. Vi er kommet til at han sikkert vil ta visuelle hjelpemidler i bruk. Vår tegner er til og med villig til å hjelpe ham. Følgende er bare en begynnelse, for å starte med det vesentligste: At steinalderguden lot ham dø for dem.

Steinalderguden-og-Jesus
  • Kategori: Klipp og klapp

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *