Klipp og klapp 100

in

Ronnie Johanson klipper fra media, og klapper uhemmet.
Enten for skribenten, eller til vedkommende.
(Stort sett det siste, men bare verbalt, vel å merke.)

Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Monoteisme er nok det beste

Ved valget i India nylig gikk det hindunasjonalistiske partiet tilbake, og har ikke lenger rent flertall. «Bønnesvar» uttaler generalsekretær Vijayesh Lal i Evangelical Fellowship of India. Han har tydeligvis bedt til guden sin om politisk støtte.

Men det vil vi tro at hinduene også har gjort, uten at deres bønner er blitt besvart. Problemet er kanskje at de har 330 millioner guder å velge blant?

Kilde:
Dagen 15. juni 2024

Velkommen til Helvete

En lokalavis i Gudbrandsdalen skriver:

Inngangsporten til Helvete har nå fått et skilt med informasjon om sikkerhet og tips

Godt å vite for oss som ikke har tenkt oss dit, men kanskje havner der allikevel. Man kan aldri vite, og det gjelder jo særlig agnostikerne blant oss.

Avisen Gudbrandsdølen Dagningen hadde hentet saken fra nettsiden til statsforvalteren i Innlandet, som innleder med:

Visste du at Helvete er et naturreservat?

Det har stedet vært siden 2013, og det var på høy tid vil mange mene.

Kilder:
https://www.gd.no/vis/tema/nyhetssenteret?p=lc-7828191-7491-gudbrandsdolendagningen
https://www.statsforvalteren.no/innlandet/miljo-og-klima/verneomrader/helvete-har-fatt-skilt/
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2013-01-25-99


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *