Klipp og klapp 11

in

Kort og presist, ved Ronnie Johanson
Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Humor og Han far

Vår kollega i Aftenpostens spalte “Under streken” gikk over streken for et par dager siden. Hen siterte først en nyhetssak som lød: “Kristne i USA mener Donald Trump er utvalgt av Gud til å være president, viser undersøkelse.” Hens kommentar:
“Teologer har lenge diskutert om Gud har humor. Men at Han har en så svart og ondsinnet humor, er nytt.”

Dette er jo som om vi skulle ha sagt det selv. Rent bortsett fra at en petit bør ikke være rent kontrafaktisk. At teologer har diskutert om Gud har humor, er ukjent for oss. For noen år siden ønsket Hedningsamfunnet å arrangere et seminar med temaet “Humor i religionene”. Det strandet på at det var vanskelig å finne religiøse innledere.
Derimot var det aldri vanskelig for hedningene å finne humor i religionene. Det meste av den riktignok utilsiktet, men humor er humor.

Kilde:
Aftenposten 19. mai 2020

Ovenstående minner meg om en anekdote den tidligere pinsevenn Tor Edvin Dahl fortalte. Sitert etter hukommelsen gikk den omtrent slik:

I pausen under et vekkelsesmøte sto en eksaltert person i utkanten av forsamlingen og messet om at «Gud er stor – halleluja. Tenk på det – han førte Israels folk tvers gjennom Det røde hav! Vi priiser Herren.» En mindre fundamentalistisk deltager som kom forbi, kunne opplyse at «Det var ikke selve Rødehavet de passerte. Nyere forskning har vist at Moses ledet dem gjennom Sivsjøen, og der var vannet bare en halvmeter dypt.» Dette brakte mannen til taushet og ettertanke. Men ikke lenge. Litt senere var lovprisningen i full gang igjen: «Gud er stor – halleluja! Tenk på det – han drukna hele Egyptens hær på en halvmeters dyp!! Priiiser Herren!»

Rådgiver troende til litt av hvert?

Avisen Vårt Land omtalte nylig min venn Didrik Søderlind som “tidligere åsatroende og rådgiver i Human-Etisk Forbund”. Her burde de ha spandert et komma eller lignende, for HEF har aldri hatt ansatte som tror på de gamle guder. Didrik sluttet med sånt før human-etikerne ville høre hans råd.

Kilde:
Vårt Land 18. mai 2020


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *