Klipp og klapp 23

Ronnie Johanson klipper og klapper

Post mortem

Omsider har «me too» nådd kristenfolket. I Vårt Land leser vi om blant andre «Tro og lys -grunnleggeren Jean Vanier, som det også ble kjent at skal ha misbrukt kvinner seksuelt etter sin død».
Kristne tror jo på et liv etter døden, men dette snur opp ned på begrepet nekrofili (omgang med døde).

Kilde:
Vårt Lands lederartikkel 4. januar 2021

Science fiction?

Vi blar videre i Vårt Land for 4. januar, og på s. 7 finner vi nok en grensesprengende nyhet. Denne gang er det ikke redaktøren, men selveste biskop Atle Sommerfeldt som uttaler seg: «Til dem som frykter fremtiden, kom Jesus fra fremtiden med håp» sier han.

Ifølge Kirkens teologi har Jesus vært til siden tidenes morgen, men at han egentlig kom fra fremtiden, er spennende. Vi går ut fra at biskopen bygger på ny teologisk forskning, og ser gjerne at han utdyper dette i kommentarfeltet under.

Tilbudet er oversendt Sommerfeldt.
Red.

jesus_was_a_time_traveler


Nytt fra vest

«Moses og Jesus er født samme dag» forkynner bergensavisen Dagen i en overskrift. Jeg stusset litt, ettersom Bibelen ikke sier noe om når Moses ble født. Så viser det seg at det dreier seg om en Moses Mylvaganam, som ble født i Førde «to tusen år etter Jesus», 24. desember 2000. Moren var hindu, men seks måneder etter «ble hun en kristen og tok imot Jesus».

Her skal ikke vi påpeke at religionsviterne vet ikke når Jesus ble født, for den kristne avisen skriver faktisk i en etterskrift at «Dagen kjenner til at det finnes en faglig usikkerhet knyttet til datoen for Jesu fødsel». La oss bare tilføye at sjansen for at det skjedde en bestemt dato, er temmelig nøyaktig 1 til 365.

Kilder:
Dagen, 24. desember 2020
«JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier», 2018 s. 38-9

Håp i vest

I fundamentalistenes hovedorgan, avisen Dagen, leser vi videre at «Nå er vi ett år nærmere Jesu gjenkomst enn vi var i fjor på denne tiden.» En nokså mager trøst, i og med at det snart har gått to tusen år siden han forlot oss. Da er det ikke urimelig å anta at det vil bli minst et par tusen år til å vente. Siden pastoren som skriver dette er pensjonert, minker sjansen ytterligere for at han vil få oppleve den store dagen. Men det er lov å håpe.

Kilde:
Oddvar Søvik i Dagen, 5. januar 2021


  • Kategori: Klipp og klapp

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *