Klipp og klapp 29

in

Ronnie Johanson klipper og klapper

«Nå snakker Gud kassonké» forteller Normisjon oss i en helsides annonse. De har hele to oversetterteam som jobber med Bibelen i Mali. Derfor er også malinké et språk han snart kommer til å beherske.

Tidligere har kristne lært den allvitende nær halvparten av alle språk i verden. Antagelig er det derfor han nå er i stand til å snakke norsk med nordmenn han er i kontakt med. Men hvordan foregikk egentlig kommunikasjonen før vi fikk Bibelen på norsk i 1904? Ba folk til Gud på dansk?

Her vil nok noen protestere og si at skjønner man dansk, skjønner man norsk også. Det er ikke min erfaring. Stadig slår dansker over i engelsk når man prøver å få dem i tale. Så det var nok smart av Bibelselskapet å lære Herren å snakke norsk.

Kilder:
Vårt Land 24. april 2021
https://bibel.no

Pinseleder lar nåde gå for rett

Forrige gang nevnte vi hvordan Per Lønning omtalte kristne som heller gikk på tur enn i kirken. «Søndags-quislinger» kalte han dem.

Pinsebevegelsens leder Øystein Gjerme er derimot mer nådig: « … de som er redde for korona, og de som har kommet ut av vanene med å gå til kirken. De må få nåde.»

Kilde:
Vårt Land 26. april 2021

Hvem er verst?

Aftenposten brakte 25. april en liste over verdens farligste dyr. Den toppes av mygg og slanger Som en god nummer tre kommer faktisk hunder. Menneskets beste venn er mye farligere enn ulver, som kommer langt ned på listen.

Men avisen glemmer helt det aller farligste av alle dyr. Homo sapiens heter det.

Teologisk tenkning

«Var Himmelen tom da Jesus døde? Var Faderen og Sønnen ett i den grad at da Jesus lå i sin grav, var det Gud som lå der?»

Nei, sier Knut Alfsvåg, professor ved VID vitenskapelige høgskole. For:

«Gud er det mysterium som gjør at verden fins. Dersom dette mysterium hadde blitt tilintetgjort ved Jesu død, hadde også verden blitt borte, og det skjedde åpenbart ikke.»

Kilde: «Verdidebatt», Vårt Land 22. april 2021

Jødenes ulydighet

“Som Gud sa: Når dere ikke hører på meg, så velger dere forbannelsen, og da skal dere plages og pines og spres for alle nasjoner. Det er jo det som har skjedd med jødene. Nå minnes de at seks millioner led i holocaust. Hva var det for noe? Jo, det var et resultat av, på en måte, ulydighet. Når et folk velger bort Gud, ja vel, så kommer det en forbannelse.”

Jan Hanvold på TV Visjon Norge, 15. april 2021

Vårt Land konfronterte Hanvold med uttalelsen, og han svarer at den er tatt ut av sin sammenheng: «Holocaust var selvfølgelig djevelens verk og plan, ikke Guds straffedom.»
Og vi som trodde det hadde noe med nazisme å gjøre.

Kilde: Vårt Land 20. april 2021


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *