Klipp og klapp 3

Kort og presist, ved Ronnie Johanson
Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Hvor var Gud? Vår føljetong.

Kristenfolkets hovedorgan Vårt Land har begynt å stille betimelige spørsmål. Tidligere har vi kolportert en prosts svar på «Hvor var Gud 22. juli?» Denne gang er det spaltisten Joanna Bjerga som spør seg «hvor var Gud under flodbølgen i Indonesia?» Svar:

Jeg tror han var i alle de menneskene som satte sine egne behov og sikkerhet til side og gjorde alt de kunne for å lindre, hjelpe og bygge opp igjen.   

Bjerga er mormon, men jeg tror mange kristne vil være enige her. Uten å stille det mer fundamentale spørsmål om hvorfor Gud tillater slike katastrofer å skje. Kanskje for at vi skal få anledning til å vise barmhjertighet? Det var i hvert fall salig biskop Monrad Nordervals svar på hvorfor det finnes så mye fattigdom i verden. Derfor vil det alltid finnes fattigdom, mente han. Sannelig er verden viselig innrettet.

Kilde: Vårt Land  07 01 2019 

Kom tvilen tiltalte til gode?

NTB melder at en mann som har erkjent at han drepte sin mor, er frikjent: «Samlet sett finner retten at det ikke foreligger en nærliggende gjentagelsesfare».

Det er vanskelig å være uenig i det. Fare for gjentagelse vil det være først i et eventuelt neste liv, og bare hvis de to havner samme sted. Det er kanskje tvilsomt.

Kilde: Aftenposten 14 02 2018

Du kan ingen ting ta med deg når du går …

Dette gamle visdomsord har man funnet det nødvendig å minne om på en gravlund i Skien. Ved Borgestad kirke har kirketjeneren satt opp en plakat med teksten

VI HENSTILLER TIL ALLE TIL IKKE Å SETTE/LEGGE TING BAK SIN EGEN GRAVSTØTTE

For øvrig ante vi ikke at det er blitt mulig å få satt opp sin egen gravstøtte. Sånt har man tidligere overlatt til de etterlatte.

Kilde: Vårt Land 15 05 2018

Facebooks høye moral rammer naken Jesus

Facebook sensurerer bilder som viser nakne mennesker, selv i kunsten. For eksempel tar de stadig ned et maleri av Rubens som viser Jesus idet han tas ned av korset. Han er riktignok ikke helt naken, men lendekledet dekker ikke nok, syns de. Dette har formodentlig noe med moral å gjøre i kristne, amerikanske øyne.

Kilde: Vårt Land 28 07 2018

Jesus er svaret

Pave Frans har avlyst helvetet, skriver en innsender i Vårt Land. Helt uten ironi fortsetter han: «Og om det er noen som er kvalifisert til å uttale seg om dette, må det vel være paven.» Vi tar sjansen på at leserne skjønner ironi, og vil påstå at Jesus må da være enda mer kvalifisert. Som vi før har har nevnt, er han Bibelens eneste helvetesprofet.

Obs: Det siste var ikke ironisk, men blodig alvor. Søk på «helvete» i en nettbibel og se selv!  

Kilde: Vårt Land 31 07 2019

Bredt parti

«I dag er det 9. april, frigjøringsdagen»
Hilde Frafjord Johnson

Damen som skrev dette, er generalsekretær i Kristelig folkeparti. Kan dette ha noe å gjøre med at partiet Nasjonal Samling ikke finnes lenger? Men vi syns nok det bør være grenser for hvor bredt selv et folkeparti bør være. Det være seg aldri så kristent.

En annen forklaring kan være at Frafjord J. hadde mye fravær i historietimene. Kanskje i likhet med Anne Grosvold, som skrev i boken «Norges førstedamer» at krigen kom til Norge i 1939. «Jeg tror at forlaget i ettertid ser at de gjerne skulle hatt en faghistoriker som konsulent» uttalte Grosvold i ettertid. Feilen var altså forlagets skyld?  

Kilder:
Vårt Land 09 04 2019
 www.nrk.no/kultur/flau-grosvold-1.530785 19

Fy – eh, eh …

I et dertil egnet organ skriver teolog Åste Dokka at «hvis du ikke er kristen bør du slutte å snylte på de kristne banneordene. Slik som det er nå, utvanner de vantro de kristne tabuene og forringer også si egen banning. Hva er forbudte ord for en humanetiker, en muslim, en ateist, en buddhist?»

Muslimer og buddhister får svare for seg selv. Jeg har tatt utfordringen på vegne av oss humanister og ateister. Så hva er forbudt å si i våre kretser? Svaret må vel bli alle ordene som er blitt tabu fordi de er politisk ukorrekte.

Min salig far var tømrer og alkis. Hvis han traff noe annet enn spikeren i fylla, kunne han utbryte sånt som «Sjvarte negerunger!» Så han var på en måte forut for sin tid.    

Kilde: Vårt Land 03 08 2019

Kan Gud skifte mening?

Ragnar Børsheim

Dette lett impertinente spørmål var tema under Olavsfestdagene i Trondheim. De som skulle svare, var den gladkristne prest Bjørn Eidsvåg, den muslimske feminist Mehda Zolfaqari, den amerikanske predikant Rob Bell samt Kirkens preses, biskop Helga Haugland Byfuglien. Men av Vårt Lands reportasje kan vi ikke se at noen av dem kom inn på spørsmålet. De tre førstnevnte gjorde rede for hvordan de selv har skiftet mening, uten at de − prisverdig nok  påsto at Gud var enig med dem.

Det var det bare biskopen som gjorde. Det er hun jo programforpliktet til, og jeg tolker henne slik når hun uttaler at «en frigjørende kristendom er heller ikke å mene hva man vil. Det at noe ligger fast er en viktig del av vår tradisjon».

Og det burde være lite kontroversielt. Men siden ingen av debattantene svarte på spørsmålet om hvorvidt Gud kan skifte mening, og Herren ikke tok ordet selv, skal jeg gjøre det for ham.

Svaret er ja, om vi skal tro Bibelen. Her angrer han på det som mange vil mene er det viktigste han har gjort: «Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.» Han ble så skuffet at han druknet de aller fleste, selv småbarn. Det lærte vi jo i skolen da vi selv var små. (Enkelte av oss ble ganske forbanna på ham, men selv var jeg ikke så fremmelig.)

Senere skifter Gud mening flere ganger (2. Mosebok 32, 14;  Jona 3, 10). Mest vankelmodig er han hos Esekiel, hvor han ombestemmer seg to ganger i samme sak:

«Den dagen løftet jeg hånden og lovte at jeg ville føre dem ut av Egypt, til et land som jeg hadde utsett for dem, et land som flyter med melk og honning (…) Da løftet jeg hånden der ute i ørkenen og sverget at jeg ikke ville føre dem inn i det landet jeg hadde gitt dem, landet som flyter med melk og honning.(…) Jeg førte dem likevel inn i landet som jeg med løftet hånd hadde lovt å gi dem.»

Kilder:
Vårt Land 31 07 2019
Første Mosebok 6, 6
Esekiel 20;  6, 15 og 28 (oversettelsen av 1978)

  • Kategori: Klipp og klapp

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *