Klipp og klapp 36

in

Ronnie Johanson klipper og klapper

Noen har det lett

I en bok som nylig kom på Humanist Forlag, lærte jeg noe nytt om andre fag enn mitt eget:

… i vitenskapen forholder (man) seg til det man kan ta og føle på, måle og veie, altså til naturlovene.

Innen humaniora og samfunnsfag må forskerne ha det enklere enn naturviterne, som jeg selv tilhører (jeg er kjemiker). Jeg antar f.eks. at det litteraturvitenskapen analyserer, er bøkers vekt og størrelse, og at statsvitenskap begrenser seg til å undersøke lands areal. Å veie dem blir verre. (Det kan jo også være at man måler og veier statssjefer. Hva vet jeg?)

Kilde:
«Kritisk tenkning» 2021 s. 122

Angelologi (englelære)

Vi har to kristelige dagsaviser i Norge: Dagen og Vårt Land. Sistnevnte har de mest kompetente journalistene, men det finnes unntak. Olav Egil Aune skrev f.eks nylig om engler:

Faktum er at englene er nevnt rundt 300 ganger i Bibelens bøker. De lever i det store mellomrommet mellom Gud og mennesker, personlige vesener som tas på alvor i systematisk teologiske studier – angeologien (sic).

Englevitenskap, med andre ord. Og hva har så denne vitenskapen funnet ut?

Vi skal innrømme, jeg gjør det gjerne – det finnes områder som ikke lar seg opplyse vitenskapelig, fordi deres dunkelhet i seg selv er forutsetninger for at det finnes en klarhet.

Englevitenskapen studerer altså noe som ikke lar seg studere vitenskapelig. Men Aune har mer å berette:

I Bibelen opptrer englene med største selvfølgelighet – når evangelisten Johannes skriver til de sju forsamlingene i Johannes Åpenbaring, skriver han ikke direkte til menighetene, men til menighetenes engler …

Aune har vært kulturredaktør i avisen. Det kan man altså bli uten å inneha elementære kunnskaper innen religionsvitenskap, som at Bibelens siste bok, Johannes’ Åpenbaring, ikke kan være skrevet av evangelisten Johannes.

Kilde:
Vårt Land 8. oktober 2021

Personlig

Mitt yngste barnebarn var lørdag en av hovedpersonene under humanistisk navnefest i Rådhuset i Oslo. Han skrek så mye at han raskt ble båret ut igjen – antagelig trodde den ugudelige vesle hedningen at han var blitt døpt.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *