Klipp og klapp 37

in

Ronnie Johanson klipper og klapper

Woke

Den nye regjeringen vil kreve at styret i støtteberettigede tros- og livssynssamfunn har minst 40 % fra hvert kjønn. Men ifølge nyere kjønnsforskning finnes det visst minst fem-seks kjønn. Ordet «kvinner» er allerede erstattet med «kropper med vagina»; en kategori som altså ikke lenger er å regne som et kjønn. – Vi fleiper ikke. Dette er hva kvinner kalles i nyeste utgave av det ledende medisinske tidsskriftet The Lancet. Enkelte eksemplarer av arten har imidlertid protestert mot å bli ansett bare som en kropp. (For ikke å si f****).

Det største problemet for regjeringen blir allikevel prosentregningen. Her må det kreves at enda en vitenskap, nemlig matematikken, blir politisk korrekt. Hittil har det ikke vært mulig med mer enn 100 % totalt av noe som helst.

Kilder:
Dagen 15. oktober 2021 (regjeringsplattformen)
Aftenposten 14. oktober 2021 s. 44 (The Lancet)
Wikipedia (kjønnsforskning)

Tvilsomt forbilde

Daniel Siraj, sjef for OBOS, har gjentatte ganger uttalt at hans forbilde som leder er Jesus. Her er noe av det personalet i boligbyggelaget kan vente seg:

– Å måtte gi avkall på alt de eier [1] og overlate familien til å klare seg selv [2]

– Å bli skjelt ut for tungnemhet og udugelighet. [3]

– Å bli kalt «Satan» om de gir uttrykk for bekymring for Daniels skjebne. [4]

– Å bli sendt på forretningsreise uten penger, reiseveske eller mat, men med pålegg om å snylte på folks gjestfrihet. [5]

– Å bli nektet å komme inn til Daniel med mindre de hater sine nærmeste. [6]

Kilder:
Vårt Land 15. oktober 2021

Evangeliene

Kilder og noter:

[1]Lukas 14; 33.

[2]Lukas 18; 28, Matteus 19; 27.

[3]Se f.eks. Matteus 15; 16, 16; 5-12, 26; 10, Markus 4; 13, 8; 17.

[4] Matteus 16; 23, til Peter: «Vik fra meg, Satan!»

[5] Markus 6; 8, Matteus 10; 10, Lukas 10; 4, 7.

[6] Lukas 14; 26. Forfalsket i nyeste oversettelser; se JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier, s. 279-80.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *