Klipp og klapp 39

in

Ronnie Johanson klipper og klapper

SIAN vil bryte menneskerettighetene

Jeg hadde nylig en kort kontrovers med SIANs leder Lars Thorsen etter et møte om islam. SIAN tar til orde for å «relokalisere shariatilbøyelige»: Med det mener de å deportere alle islamister til sitt «opprinnelsesland». Også norske statsborgere født og oppvokst i Norge.

Jeg sa at jeg ikke hadde vært klar over at SIAN var så ekstreme som dette, og påpekte at menneskerettighetene gjelder selv for dem som vil avskaffe dem. Lars Thorsen protesterte energisk, og hevdet at artikkel 30 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter opphever menneskerettighetene for dem som vil ødelegge dem! [1]

Så la oss se på artikkel 30, som lyder slik: «Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å oppheve («destroy») noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.»

Kort sagt: Alle menneskerettighetene i FNs erklæring gjelder for alle, for ingen har rett til å frata noen disse rettighetene. Da gjelder de selvsagt også for dem som vil oppheve dem. Altså det stikk motsatte av hva SIAN påstår. Det de mener at Norge bør gjøre: deportere egne statsborgere, ville være i strid blant annet med de menneskerettighetene som sikrer oss alle religionsfrihet, ytringsfrihet og rett til ikke å bli landsforvist. Til overmål sier artikkel 2 at «Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art …».

To dager etter skrev Thorsen: «Jeg har vært konfrontert av moskéledere og andre gode muslimer, aktivister i systemmedia, stortingspolitikere, ambassadører, akademikere av høy og lav byrd, samt en ateistisk ekstremhumanistfascist, om min holdning til å deportere muslimske fiendtlige stridende.» Jeg føler meg truffet; i så fall er dette første gang jeg er blitt kalt fascist.

Denne mannen tror faktisk at religionsfriheten ikke gjelder for islam. Det begrunner han slik: «Islam består av krigsdoktriner, juss, politikk og religion. Derfor er islam rent faktisk ikke en religion, heller ikke i menneskerettslig forstand.»

Nok sagt om en noksagt.

Noter:

[1] På SIANS nettsider skriver han det samme: «FNs universelle menneskerettigheter artikkel 30 sier at de som Muhammed kaller gode muslimer ikke kan påberope seg beskyttelse av menneskerettighetene, fordi de motarbeider vertssamfunnet i den hensikt å frata ikkemuslimer sine menneskerettigheter.» («Deportering som politisk virkemiddel», publisert 06 11 2021. Artikkelen har tallrike andre faktafeil og vrangtolkninger av samme kaliber.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *