Klipp og klapp 41

Ronnie Johanson klipper og klapper

Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Julens budskap

Julaften hadde Vårt Land en lederartikkel om pandemien. Tittelen og budskapet er «Vær ikke redde!» Og hvorfor ikke? Du gjettet kanskje riktig: Dette var

«ordene som englene kom med på Betlehemsmarken: Vær ikke redde!
Det kan synes lettvint å si. Men englenes trøstende ord er ikke at alt nok skal gå bra. De uttrykker et håp fordi det er født en frelser. De forteller at det kan skje noe nytt, at det kan bli forandring. Håpet er ikke ute …»

Vi er litt usikre på hva avisen mener med at det kan bli en forandring. Er det Jesus som kan komme til å stanse pandemien? Eller er håpet at vi kan bli frelst, og få et neste liv fritt for jordiske plager?

Dette var uansett et uvanlig vagt budskap; det virker som avisen ikke er trygg på at «alt nok skal gå bra». Da var budskapet fra Jan Hanvolds TV-kanal i starten av pandemien mer håndfast: Send ham kr. 2020, så vil Herren beskytte i hvert fall barna dine mot covid-19. Og det kan ha virket: Fortsatt er det få barn som er blitt syke av viruset.

Kilder:
Vårt Land 24. desember 2021
Det nyeste testamente – Bibelen bind II, kapittel 34

Gynekologi og teologi

Tidligere i høst skrev jeg om den frafalne human-etiker Ida Jackson, som har bekjent at hun ba aftenbønn også da hun kalte seg ateist. Nå har hun regredert helt tilbake til barnetroen.

Julaften hadde Vårt Land bedt henne skrive jomfru Marias beretning, sett fra Marias egen synsvinkel. Det er blitt en sterk og rørende fortelling om graviditet og fødsel. Men for Jackson er det ikke fiksjon, men slik hun tror det var, når hun lar Maria si at «engelen fortalte meg at jeg skulle føde Guds sønn». Hun lar henne til og med anse babyen sin som «Gud». Dette er ikke radikalt; det er reaksjonært.

Allerede lille julaften ble Jackson intervjuet i Dagsnytt 18. Her viste det seg at hun tror evangelisten Lukas selv hadde snakket med Maria, og til og med var en «kompis» av Jesus. «I researchprosessen snakket Jackson med gynekologer og teologer» skriver Vårt Land i sitt intervju med henne. Teologer, javel. Det er fullt mulig å finne teologer som ikke har fulgt med i timen da de gikk på presteskolen, eller har glemt det meste de har lært om de siste to hundre års forskning. Men selv i et teologisk tilbakestående land som Norge finnes det i dag neppe religionsforskere som tør hevde at Lukas noensinne hadde truffet Jesus.

Kilder:
Vårt Land 1. oktober og 24. desember 2021
Intervju med Jackson i Dagsnytt 18, 23. desember 2021
Se også min bok «JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier», særlig kapitlene 3, 4 og 10.

Kom’a, Vårt Land!

Avisen Vårt Land skriver:

Faneflukten har ført Mjøs Persen fra vervet som nestleder i et lite
revolusjonært parti til maktens tinde som Arbeiderpartiets olje- og energiminister.

Marte Mjøs Persen var nestleder i Rød Valgallianse 2003 til 2007, men meldte seg ut da de endret navn til Rødt. Å kalle Rødts forgjenger for lite revolusjonært, gir bare mening om man sammenligner med deres egen forgjenger, som bar det stolte navn Arbeidernes kommunistparti marxist-leninistene. De prøvde å mane trauste norske arbeidere til «væpna revvolusjon».

Våre kjære kolleger i petitspalten Hugin & Munin hengte ut ministeren for uttalelsen «Alt kan skje i verden». Persen fikk litt rett: Mye kan skje om man snubler i kommareglene.

Kilde:
Vårt Land 14. desember 2021

  • Kategori: Klipp og klapp

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *