Klipp og klapp 43

in

Ronnie Johanson klipper og klapper

Bønnens makt

I USA er det færre enn før som ber hver dag, viser en undersøkelse. Avisen Vårt Land er bekymret, og stiller spørsmål ved «hvilken innvirkning det kan få for samfunnet at færre retter blikket oppover. Kan for eksempel Gud svare når man ikke lenger deler tanker med ham?»

Nei, hvordan skal Gud da få vite hvor skoen trykker, spør du meg. Han har den jo ikke på. Så vidt jeg har skjønt, men jeg er ikke teolog. Avisen spør isteden en sakkyndig, Jon Steinar Kjøllesdal. Han er til og med leder av noe som heter Nasjonalt Bønneråd, og kan fortelle at «Gud faktisk hører på, taler og handler som svar på bønn.» Så glem ikke aftenbønnen, folkens!

Kilde: Vårt Land 8. januar 2022

Brød og vin og ånd

Den frilynte forfatteren Anders Hovden fikk som ung prest sitt første kall i en bygd i Vest-Agder. Han var ingen avholdsmann, og menighetsrådet fant det nødvendig med en irettesettelse. Hovden viste frimodig til bryllupet i Kana der Jesus gjorde vann til vin, og fikk følgende svar: «Me veid det nok, men me liga det ikkje!».

En som derimot liker det, er formann Jan Bygstad i foreningen «For Bibel og Bekjennelse». Han mener det dreide seg om «godt over 300 liter». Grunnen til at han kommer inn på saken, er at han er bekymret for nattverden. En del steder har kristne avholdsfolk fått gjennomslag for å bruke

«alt fra avalkoholisert vin til druesaft, juice, husholdningssaft eller det som ellers måtte være for hånden.»

Sånn kan vi ikke ha det! Formannen skriver riktignok at det «overhodet ikke er viktig å ha alkohol i nattverdsvinen.» Men så er det visst uhyre viktig allikevel, for man må

«holde seg til Jesu ord, og derfor anvende de elementer Jesus bød oss da han sa ‘gjør dette!’ Om Herren hadde bedt oss bruke geitemelk eller eplesaft, ville dette vært forpliktende.
Å sette menneskebud foran Herrens bud er alltid farlig …»

Dessuten er det slik at:

«Den hellige ånd kommer aldri gjennom ‘løse luften’, han kommer alltid via konkrete, ytre midler.»

Dette siste kan jeg nevne et konkret eksempel på. Da paven besøkte Oslo, arrangerte Hedningsamfunnet katolsk varemesse på Egertorget. Vi solgte egenproduserte relikvier til spottpris, blant annet tomflasker merket «Spiritus Sanctus – tappet av A/S Åndsmonopolet».

Kilde: Dagen 7. januar 2022

«Usunn religionsangst i Forsvaret»

Det var i avisen Dagen vi nylig så denne overskriften. Det er Forsvaret selv som har funnet ut at de bør slutte med felles bønn o.l. Her er det kristendommen de er redd for, så vidt vi har skjønt. «Islamofobi» er jo ikke politisk korrekt, så hvorfor ikke like gjerne si det rett ut, og anklage Forsvaret for «kristofobi»?

Islamofobi er for øvrig aller mest usunt i de mest islamske landene.

Kilde: Dagen og Vårt Land 12. januar 2022

Takk for idag

Her kan det passe med et sitat fra den store svenske forfatteren Hjalmar Sõderberg (1869-1941):
«Kristushat? Lika gärna kunde jag slå mig på att hata Balder eller Osiris.»

Kilde:
Hjalmar Sõderberg: «Sista boken – Aforismer» 1978 s. 279


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *