Klipp og klapp 44

Ronnie Johanson klipper og klapper

Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Stadig noe å bli krenket over

Nylig kunne en overskrift på første side i Aftenposten opplyse at

TYSKE MYNDIGHETER ER GENERELT
SKEPTISKE TIL KRIG

Sånn har det jo ikke alltid vært. Vi tar sjansen på å påpeke dette, til tross for at en historieprofessor ble hengt ut for en fleip om at «tyskerne har vært her før, og nå sniker de seg inn igjen». En tysk student ble såret i sin nasjonalstolthet, og fikk kr. 10.000 av Universitetet i Bergen som plaster på såret.

Det hører med til historien at 1. september 1939 opplyste Tysklands stolte leder at Polen dessverre hadde angrepet fedrelandet. «Fra klokken fem i morges blir det skutt tilbake» sa han.

Jeg ser ikke bort fra at vi får høre noe lignende fra Putin dersom han slår til mot Ukraina.

Kilder:
Aftenposten 15 02 2022 og nettutgaven 19 11 2020

Vi trenger ikke vente lenger på Jesus!

I Klipp og klapp 14 siterte vi predikanten Levi Jensen, som uttalte til Vårt Lands journalist at «Meg er gitt all makt, meg er gitt all makt». Vi nektet å tro det, men nå er saken bekreftet. Til avisen Dagen uttalte den samme Jensen nylig at «jeg er død og Kristus lever i meg».

Av en eller annen grunn slår ikke kristenfundamentalistenes avis denne nyheten opp på førstesiden.

Kilder:
Vårt Land 13. juli 2020
Dagen 29. januar 2022

Uheldige barn

Når et barn blir døpt, sier presten «Jeg døper deg til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn». Så også i Den katolske kirke. Men en prest i Phoenix, Arizona hadde ikke fått med seg dette, og sa i 20 år «vi døper deg» isteden. Biskopen grep inn, og kontaktet Vatikanet for å høre om dette gjorde dåpen ugyldig. Det viste det seg dessverre at den var.

Dermed slipper ingen i Himmelen som var blitt døpt av denne presten, med mindre de blir døpt på nytt. Dette fremgår av menighetens redegjørelse for saken, hvis man klikker på «Why is baptism important». «Baptism is a requirement for salvation» står det.

Arizona-menighetens nettsider gir også svar på en mengde andre spørsmål som den antar at medlemmene har. Men ikke det viktigste, vil jeg anta, for de pårørende som har mistet et udøpt barn: Hva skjer med barnet i det hinsidige? Den katolske kirke har ingen offisiell lære om saken, men holder muligheten åpen for at de slipper å havne i helvete. Eventuelt like utenfor; et sted kalt Limbo der de slipper å bli pint.

Den norske Kirke har derimot ikke noe alternativ: Det finnes bare to destinasjoner på dommens dag. Og som det heter også i den lutherske bekjennelsen: ”dåp er nødvendig for å bli frelst”.

Kilder:
Dagen 18. februar 2022
https://dphx.org/valid-baptisms/
Engelsk Wikipedia: «Limbo»
Den augsburgske konfesjon IX

  • Kategori: Klipp og klapp

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *