Klipp og klapp 60

in

Ronnie Johanson klipper og klapper.
Illustrasjon: Ragnar Børsheim.

Abbel gabbel

Vi leser i avisen Dagen om Mette (57) som var på kristelig kvinnekonferanse. Der ble hun «fylt med Den hellige ånd og begynte å tale i tunger». Paulus sier at det ikke er tillatt for kvinner å tale i kristne forsamlinger, men det gjelder kanskje ikke tungetale?

Dessuten skal kvinnene spørre sine menn hjemme hvis det er noe de vil ha greie på, sier Paulus. Da bør de ikke være så frimodige å holde egne konferanser; formodentlig uten menn som kan veilede dem. Som det het seg allerede på apostlenes tid: O tempora, o mores! («Hvilke tider, hvilke seder»)

Kilder:
Dagen 25. oktober 2022
Paulus: Første korinterbrev 14, 34-5
Cicero: Tale mot Catilina

Underlig

Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand var forberedt på å måtte selge det kjempemessige huset sitt. Men nå har en gruppe som er venner både av menigheten og av pinsen, grepet inn. De har skaffet ny egenkapital på 60 millioner, og i en pressemelding skriver Filadelfia:

«Vi for vår del kan ikke kalle dette noe annet enn et guddommelig under inn i vår pressede situasjon».

Vi for vår del vil kalle Herrens prioritering underlig. Når skal han sørge for kapital til gjenoppbygging av gudshusene som er ødelagt i Ukraina?

Kilde:
Dagen 1. november ber 2022

Mer nytt fra det mørke fastland i sør

I Arendal har en pinsemenighet innviet et nytt kirkebygg. Vi leser at

«Det var helt naturlig for Sørlandskirken å feire sine nye lokaliteter med sang, dans og fest, der ikke minst den unge generasjonen var i fokus.»

De tider er forbi da de sterkttroende var motstandere av stående samleie fordi det visstnok kan føre til dans.

Kilde:
Dagen 1. november 2022

Flere suspekte trossamfunn

Jehovas vitner er i hard vær for tiden. De har mistet statsstøtten pga. sin praksis med å fryse ut ekskluderte syndere, som selv familien ikke får lov å ha kontakt med. Men når dette lugubre trossamfunnet angripes for å ha medlemmer helt ned i grunnskolealder, vil vi gjøre oppmerksom på følgende: I Norge det finnes det et støtteberettiget trossamfunn som er større og som faktisk pleier å melde inn bleieunger, lenge før de kan si et ord til sitt forsvar.

Dette trossamfunnet holder seg til Martin Luther, som sa det slik:

«Gjendøperne sier at et barn har ingen forstand, derfor skal man ikke døpe det. Men dette argumentet er uholdbart. Ja, hva mer er, sier Kristus, nettopp derfor skal man døpe det, for troen kan ikke få fotfeste der fornuften regjerer og hersker.»

Vårt Land, 31. oktober 2022 s. 15
Luther: Udatert preken, 1537. Weimar Ausgabe 47, 331f


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *