Klipp og klapp 64

in

Ronnie Johanson klipper fra media, og klapper uhemmet.
Enten for skribenten, eller til vedkommende.
(Stort sett det siste, men bare verbalt, vel å merke.)


Illustrasjon: Ragnar Børsheim.

Jeg skriver ikke på Facebook. Men sist jeg sendte et leserinnlegg til avisen Dagen, la de det ut på FB-siden sin og trykket det ikke i papirutgaven før to dager senere. Nedenfor kommer først selve innlegget. (Deler av det brukte jeg i forrige utgave av denne spalten.) Deretter et skjønnsomt utvalg av de 260 kommentarer, som på ingen måte ga meg lyst til involvere meg i debatter på sosiale medier. (Jeg har for øvrig bare en FB-konto under psevdonym.) Helt nederst finner du min kommentar. (Bare her; ikke på FB.)

Et barn er født i Betlehem?

«Derfor ble Jesus født i Betlehem» forkynner Ove Eikje tvers over tredjesiden i Dagen tirsdag. Jeg vet ikke om noen kvalifisert forsker som vil være enig i dette. Bibelen har to beretninger om Jesu fødsel. De finnes hos Lukas og Matteus, og de to er ikke enig om annet enn nettopp dette: Det skjedde i Betlehem i Judea, og moren het «Maria» (gresk for Mirjam). Men hos Lukas må Josef og Maria som kjent reise fra hjembyen Nasaret i Galilea pga. et manntall. Hos Matteus må de flykte fra hjemlandet Judea til Egypt med barnet. Først når de kommer tilbake, bosetter de seg i Nasaret:

«Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa: ‘Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land! For de som ville ta livet av barnet, er døde.’ Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret.» (Matteus 2, 19-23).

Dette stemmer ikke med juleevangeliet hos Lukas, altså tar minst en av evangelistene feil. Faktisk begge. Her må man være klar over at ingen av dem hadde truffet Jesus. «Matteus» er ikke identisk med apostelen av det navn; dette har bibelforskerne vært klar over svært lenge. Evangelistene skrev sine beretninger flere tiår etter Jesu død, og problemet de stod overfor, var å forklare hvordan en profet fra provinsbyen Nasaret i Galilea kunne være Messias. For han skulle jo være av Davids ætt, og komme fra «Davids stad», Betlehem i Judea. Jesu fødsel visste de ikke noe om, så de eller deres kilder fant hver sin løsning.

En del av leserne har sikkert vært i Betlehem og selv sett stedet der Jesus skal ha blitt født. Det har jeg også. I en grotte er stedet avmerket helt nøyaktig. Jeg stilte den svensktalende lokalguiden spørsmålet: Hvordan kan du påstå at Jesus ble født her, når forskerne mener at han sannsynligvis ble født i Nasaret? Svar: Jag vet dét, men det har jag inte lov att säga!

Ronnie Johanson
Forfatter av boken JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier

Anne Marie Rovik Vantro forfattere altså. At de ikke skjems. Vi vet at Jesus ble født i Betlehem – fordi Guds Ord sier det. (…)

Aud Øygard Josef og Maria for opp til byen Betlehem i Judea for å la seg innskrive i manntall. Der vart Jesus fødd, ifølge Bibelen, Guds ord. Trengs ingen forskning på det. God jul.

Svein Sandvik Forskerene viser seg heile, heile tiden å komme til kraftig, kort, når dei prøver å gå imot Bibelens profetier! Dei sitter berre at med sin totale mangel på kompetanse!

Sigurd Medhaug
Verken du eller forskerne var der når Jesus ble født

Jann Jørgensen Ingen forsker kan med sikkerhet stadfestet noe som skjedde for mange tusen på siden. Blir bare antakelser og med syltynt bevis. La oss holde til den nedskrevne historien. Stadfestet gjennom generasjoner av historie skrivere og nasjonenes overlevering.

Øystein Gaulin At Jesus ble født i Betlehem er absolutt ikke noe å diskutere. Det fremgår av det profetiske ord. Man diskuterer ikke med Guds Ord.

Alfhild Kilvær Fordi det var profetert av profeten Mika. Og det Gud har sagt gjennom sine sanne profeter går alltid i oppfyllelse.

Lilli Norum Spæren Disse forskerne sprer løgner. Dessuten er Matteus den faktiske forfatteren av Matteusevangeliet. Alt annet er bare oppspinn. Hva den hellige Tradisjon, Bibelen og Kirken alltid har lært er fortsatt faktum. Jeg har studert litt teologi og vet at Matteus er den sikreste kilden til Matteusevangeliet. Men bibelforskere nå til dags løfter fram alle andre hypoteser bare for «vitenskapens» skyld. Ingen kilder er mer troverdige enn den 2000 år gamle læren som Kirken alltid har støttet seg til. Hvorfor i all verden skulle vi ha tiltro til hovmodige bedrevitere i vår tid, bare fordi de har en doktorgrad i teologiske spekulasjoner? Pave Benedikt emeritus har skrevet i en av sine bøker at det skulle ikke forundre ham om Antikrist har doktorgrad i teologi.

Ann-kristin Johansen Jeg tror på bibelens ord å ikke forskere.

Jon Martin Øverby Forskerne finner frem til svar som passer dem. Det viktigste er at han er født ved troen i våre hjerter. Og for den som ved troen har fått et totalt forandret liv trengs ingen forskning, realiteten bekrefter og den taler sitt tydelige språk hver dag for den som har erfart dette.

Bente Haarstad Hvorfor er kronisk kristofobe, som denne Ronnie Johanson så ivrige på kristne nettsteder, som Dagen? Han er altså æresmedlem i Hedningesamfunnet, og har bare hat til overs mot nasjonens tusenårige kulturarv. Takk og farvel til slike som ikke har noe å fare med bortsett fra kristofobi

Espen Krizack Bibelen har rett og Ronnie Johansen feil! Enkelt og greit

Rikard Seltveit Denne artikkelen forstår jeg ingenting av. Forfatteren sier at Matteus og Lukas ikke stemmer overens med hverandre, men han går ikke inn på hva konkret som er ulikt. (…)

Mine kommentarer; til sistnevnte først:

Jeg gjør jo det. Selv de få som støttet meg, hadde ikke merket seg følgende: Josef og Marias hjemland da Jesus ble født, var Galilea ifølge Lukas, men det var Judea ifølge Matteus. Begge kan ikke ha rett, altså tar minst en av dem feil. Dermed kan Bibelen ta feil. Hvorfor de begge tar feil, ble det ikke plass til å forklare i avisen. Og ikke i denne spalten heller; jeg viser til min bok om Jesus, kap. 3.

Som Fredrik Stabel sa det: Norge er et land hvor analfabetene kan lese og skrive.

For øvrig er dette første gang jeg er blitt kalt «kristofob». Jeg tilstår; slik jeg tidligere har tilstått min islamofobi.

Kilder:
dagen.no/meninger/et-barn-er-fodt-i-betlehem-3/
Dagen 20. desember 2022
Islamofobi: «Jeg er redd jeg er syk». Hedenske hark 2011 s. 90


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *