Klipp og klapp 68

in

Ronnie Johanson klipper fra media, og klapper uhemmet.
Enten for skribenten, eller til vedkommende.
(Stort sett det siste, men bare verbalt, vel å merke.)

Illustrasjon: Ragnar Børsheim.

Vår føljetong

I Klipp og klapp 66 siterte jeg mitt tredje innlegg i avisen Dagens siste jesusdebatt, som startet før jul med at jeg påsto at Jesus sannsynligvis ble født i Nasaret. Dette var for så vidt gammelt nytt; det er lenge siden forskningen kom fram til dette. Senere er det kommet et dusin motinnlegg i avisen. Samt hundrevis på Facebook, der jeg ikke svarer.

Selv har jeg fått inn to innlegg til, før redaktøren stoppet avisdebatten. Her er det fjerde (faste lesere av denne spalten har allerede fått med seg sitatet fra Sinclair Lewis):

SELVMOTSIGELSE I BERGPREKENEN
Ronnie Johanson

Forfatter av boken JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier

Jeg har påpekt en uoverensstemmelse i beretningene om at Jesu grav var tom. Det var Maria Magdalena som kom først til graven, og Oddvar Søvik skriver mandag at «Er det så vanskelig å tenke seg at hun i sin iver løp i forveien for de andre kvinnene?»

Nei, det kan faktisk ha vært det som skjedde. Ifølge Johannes var hun alene om oppdagelsen. Men i så fall tar Markus og Matteus feil. Ifølge Matteus var «den andre Maria» sammen med henne da de kom dit. Han kan umulig forstås annerledes. Med mindre man er villig til å tro det umulige, men det er man jo i enkelte kretser. Ifølge det eldste evangeliet, Markus, var dessuten Salome også til stede.

Poenget mitt er ikke at graven ikke var tom, for det er det godt mulig at den var. Hvilket ikke nødvendigvis betyr at Jesus var stått opp fra de døde, for det finnes mer nærliggende forklaringer. Men jeg burde ha innsett at uoverensstemmelsene ville bli bortforklart. For mange år siden oversatte jeg til boken Blasfemi følgende passus fra romanen Elmer Gantry av Sinclair Lewis. Den er hentet fra en samtale mellom to teologer; tvileren Frank og apologeten Phil. Jeg gir ordet til Frank:

Hva var det egentlig Jesus lærte oss? Ett sted i Bergprekenen råder han oss til – la meg slå opp – her er det: ‘La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen!’

Og så, fem minutter senere, sier han: «Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem! Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen.»

Dette er en absolutt selvmotsigelse, i den ene tekst som alle kristne kirker bekjenner seg til. Ja da, jeg vet at du kan få det til å stemme overens, Phil. Det er hele hensikten med presteutdannelsen: Å lære oss å forene selvmotsigelser ved å si at den ene siden av dem ikke betyr det den betyr. Og det er alltid imponerende å legge til at ‘Du ville forstå det hvis du bare kunne lese den greske grunnteksten’!

Så langt nobelprisvinneren Sinclair Lewis. Han lar oss ikke få høre hva apologeten sa til dette. Men jeg ser ikke bort fra at Oddvar Søvik kan forklare oss hva Jesus egentlig mente.

Dagen 12. januar 2022

Siste kapittel

I mitt sluttinnlegg 18.1 hadde redaktøren endret overskriften til det formodentlig mindre provoserende «Legendarisk stoff i Bibelen». Originalen lød:

LEGENDER I BIBELEN

Sist torsdag tar Terje Berentsen igjen opp spørsmålet om hvor Jesus ble født. Jeg har hevdet at det sannsynligvis var i Nasaret, og er i godt selskap med mange teologer som mener det samme. Matteus og Lukas visste antagelig ikke hvor Jesus ble født, men problemet deres var at Messias skulle komme fra Betlehem. Som studiedirektør Hilde Brekke Møller fra MF påpekte i et blogginnlegg: «Historien om Betlehem kan altså ha vært motivert ut fra teologi».

Jeg skrev 30.12 at «da Josef kom tilbake til Judea fra Egypt, dro han videre til Galilea». Berentsen gjør det enkelt for seg, og spør hvor jeg «siterer dette fra». Men det burde fremgå av mitt innlegg at dette var ikke et direkte sitat; det var min sammenfatning av Matteus 2, 19-23: «Etter at Herodes var død, viste Herrens engel seg i en drøm for Josef i Egypt og sa: ‘Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og dra til Israels land! For de som ville ta livet av barnet, er døde.’ Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. Han ble varslet i en drøm og dro til Galilea. Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret.»

Dette siterte jeg i sin helhet mitt første innlegg 20.12, og blir altså nødt til å gjenta det. Berentsen gjør et poeng av at Josef «kom til Israels land». Hva så? Israel besto blant annet av Judea og Galilea. Reiser man fra Egypt, kommer man først til Judea. Slik det tydelig fremgår at han gjorde. Og som sagt: Matteus kan umulig forstås slik at Nasaret allerede var hjembyen til Josef og Maria.

Berentsen reagerer på at jeg bruker ordet «påpeke». Jeg skrev nemlig at «Jeg har to ganger påpekt i Dagen at beretningene hos Matteus og Lukas om Jesu fødsel ikke lar seg forene på ett punkt.» Jeg har imidlertid aldri hevdet at vi kan fastslå hvor Jesus ble født. Men selv skriver han at vi kan «slå fast at Jesus ble født i Betlehem». Hvorfor? Fordi det står i Bibelen. Med et slikt utgangspunkt blir diskusjon nytteløs.

Berentsen skriver videre at «det er ikke riktig som Johanson påstår at Papias er den eneste kilden for kunnskap om opprinnelsen til evangeliene.» Det var Markusevangeliet jeg skrev om her, ikke de andre evangeliene. Det jeg skrev, var at Papias er kilden til påstanden om at Markus skrev sin beretning basert på det han hadde hørt av apostelen Peter. Jeg skrev ikke at Papias har rett; snarere tvert imot. Berentsen stoler dessuten på kirkefedre som hevder at det var apostlene Matteus og Johannes som skrev to av evangeliene. Nyere forskning er ikke enig i dette.

Når det gjelder Betlehemsstjernen, mente astronomen Kepler at det kunne ha dreid seg om planeter som sto tett ved hverandre på himmelen. Men dette løser ikke problemet jeg påpekte: Stjernehimmelen dreier seg 180 grader i løpet av et halvt døgn. Planetenes plassering på himmelen omtrent like mye. Dette visste selvsagt Kepler, men valgte å se bort fra det; bibeltroende som han var. Som alle kristne på sin tid.

Teologen Axel Lundholm Saxe svarer på det jeg skrev 5.1 om kvinnene som fant Jesu grav tom. Dette at det bare er Matteus som kan fortelle at en engel rullet stenen til side, forklarer han med at Matteus kanskje ikke mener at det var kvinnene som berettet dette; det kan ha vært vaktene. Har det ikke slått Lundholm Saxe at en annen forklaring kan være at dette ikke har skjedd i det hele tatt, men er legendarisk stoff som er kommet til i løpet av tiårene som gikk før Matteus fikk høre beretningen? Det samme gjelder Betlehemsstjernen. Lærte de ikke om sånt der hvor han studerte teologi?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *