Klipp og klapp 7

in

Kort og presist, ved Ronnie Johanson
Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Teologi i krise

«Gud holder på hele tiden, også i krisetider». 
Biskop Atle Sommerfeldt 
til NRK P2s «Ekko-møtet», 22. mars 2020

Ja vel, men hva holder han på med, rent konkret? Det er sånt vi har teologer til å finne ut. Jeg spisset ører, og fikk vite at han «gir klokskap og bistand til alle de som nå holder på og bekjemper epidemien». Vel og bra, men kunne han ikke heller ha stoppet den selv? Jeg har en mistanke om at Sommerfeldt ville vært enig med salig Monrad Norderval, biskop i Hålogaland, som en gang på sekstitallet uttalte at «det vil alltid finnes fattigdom i verden, for at vi skal få anledning til å vise barmhjertighet». Det bør de fattige merke seg, og slutte å klage.

«Og epidemier har det jo vært så lenge Kirken har eksistert», som Sommerfeldt sa – og avsluttet slik: «Gud holder på, vi er kalt til å vise omsorg.» Så nå vet de koronarammede hva som er den store tanke bak det hele. Det er nok en trøst. 

Gud holder på

«Gud holder på» sa biskopen. Men han er kanskje ikke like aktiv lenger? Hvordan han holdt på i gamle dager, kan vi lese om i Det gamle testamente. F.eks. i Jobs bok, som av kristne gjerne regnes som noe av det ypperste i hele Bibelen. Historien kan oppsummeres slik: 

Herren satte den velstående Job på prøve, og tok fra ham alt han hadde. Blant annet ble hans syv sønner og tre døtre drept. Men Job sa bare «Herren gav, og Herren tok; Herrens navn være lovet!» Etter mange andre ulykker ble han fortsatt ved med å prise Herren. Da ga Gud ham tilbake mer enn han hadde mistet, samt syv nye sønner og tre nye døtre. Han fikk dobbelt så mange husdyr som før, og de nye døtrene var de vakreste i landet. (Så da gjorde det visst ikke noe at de forrige ble drept.) 

Avisen Vårt Land mener at «nå som kirkene er stengt og ordinær søndagsskole avlyst, kan pliktoppfyllende kristne foreldre føle et enda større ansvar for å snakke med barna om tro». Derfor har de spurt lederen for Kirkerådet om råd. Kristin Gunleiksrud Raaum anbefaler å bruke fortellingen om Job for barn fra ti år og oppover. «Når de så får snakket seg inn i fortellingen, kan mye skje» sier hun. Det vil vi tro.  

Kilder:
Vårt Land 21 03 2020
Job, kapittel 1 og 42 


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *