Klipp og klapp 89

in

Ronnie Johanson klipper fra media, og klapper uhemmet.
Enten for skribenten, eller til vedkommende.
(Stort sett det siste, men bare verbalt, vel å merke.)

Illustrasjon: Ragnar Børsheim.

To gudsbevis

Det er den som kommer med en påstand, som har bevisbyrden. Dette har mange kristne innsett, derfor strever de med å bevise Guds eksistens. De skal ha honnør for at de forsøker; gudsbevisene deres har vi mindre respekt for. Som dette, hentet fra avisen Dagen:

Bibelsk Guds-bevis

Terje Berentsen
Eidsvågneset

I Jesaia kapittel 41 taler Gud om avgudene og oppfordrer dem til å forkynne hva som skal skje i fremtiden, så vi kan vite om de virkelig er guder. Så dette å forkynne noe som skal skje i fremtiden er altså det som Gud selv regner for et gudsbevis.

Bibelen har jo mange forutsigelser, mange av dem har ikke skjedd ennå. Ett sted tales det for eksempel om et stort jordskjelv som skal komme i Israel. En annen forutsigelse som faktisk har inntrådt er fra Johannes’ Åpenbaringsbok om et bilde som kan tale. Dette har vi jo i våre stuer nå og kaller det for TV.

Men om et Bibelsk Gudsbevis blir godkjent av ateister er vel heller tvilsomt, for som det står i Bibelen om Gud, hvem Han vil forbarmer Han seg over, og hvem Han vil forherder Han.

Som vanlig forherder vi oss mot gudsord. Men egentlig er det det altså guden selv som forherder oss, skjønner vi. Og ettersom han har klart dette, må han jo finnes. (Her lagde vi på sparket enda et gudsbevis, som hr. Berentsen gjerne må benytte,)

Kilde:
Dagen 18 12 2023

Gode gud!

Årlig arrangeres det såkalte «skepsisuker» ved universitetene, der det kristne studentlaget inviterer til foredrag og seminarer «for å fortelle ikke-troende om kristendommen.»

Nå har arrangøren gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne. Et spørsmål som ble stilt til de ikke-troende deltakerne, var om de ville ønsket å ha en relasjon med en god Gud som elsker deg betingelsesløst, dersom han finnes. Halvparten svarte bekreftende på dette spørsmålet.

At den andre halvparten svarer nei, forundrer arrangøren. «De ser ikke det som en mulighet engang at det vil være gode nyheter for dem om det finnes en god Gud» kommenterer Karl-Johan Kjøde, som er generalsekretær i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. «Det er akkurat som om det ikke helt har gått opp for dem hva implikasjonene et slikt verdensbilde vil være.»

Eller kanskje det er nettopp det de har innsett? Som skrevet står i «den lille bibel», Johannes 3;16:

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Av dette følger jo at den som ikke tror, antagelig skal gå fortapt. At tokningen var riktig, viser det seg to vers senere:

Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.

Guds kjærlighet var visst ikke betingelsesløs allikevel. Hva dommen vil lyde på, har sønnen hans vært så vennlig å gjøre oppmerksom på (les f.eks. Lukas 12; 5 og Matteus 13; 42 og 25; 41 hvis du har glemt det.)

Kilder:
Dagen 18 12 2023
Det nye testamente

En julefortelling for proletariatet?

Klassekampen skriver:

Et luksushotell i Paris ble nylig anmeldt til fransk politi etter at en gjest oppdaget at noe var forsvunnet fra hotellrommet hennes: en diamantring verdt mer enn åtte millioner kroner. Hotellet ble endevendt, og ringen dukket opp i en støvsuger, melder Sky News. En nydelig julefortelling som mange kan kjenne seg igjen i!

Mange? Vi har lenge hatt en mistanke om at at avisens leserkrets ikke bare består av eiendomsløse proletarer, men dette var overraskende.

Kilde:
Klasssekampen 20 12 2023


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *