Klipp og klapp 9

in

Kort og presist, ved Ronnie Johanson
Illustrasjon: Ragnar Børsheim

Guds ord

Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn på Bibelen som ikkje blir truga av historieforsking og vitskap”. Det kan sikkert trenges, etter at to hundre års historisk-kritisk forskning har vist at det man trodde var Guds ord, ikke er til å stole på.

Så hvordan takler vitenskapsmannen denne trusselen fra vitenskapen? Han er klar over at Bibelen er strid med seg selv. For eksempel at de som skrev den “av og til ser ut til å ha hatt (…) ulike teologiar seg imellom”. Allikevel forutsetter han, med fare for å forskreve seg, at det finnes “en læremessig enighet” i Bibelen når han tolker den. For: “Korleis kunne det vore annleis når den er Guds ord? Men dette er ein føresetnad vi har med oss i møte med tekstane fordi vi trur den er Guds ord, ikkje noko som finst i tekstane sjølv. Menneske som ikkje har denne føresetnaden, kan finne læremessig usemje. I tillegg til mykje anna rart, i Bibelen.”

Så sant, så sant. Selv har jeg i hvert fall funnet mye rart, og samlet det i boken “Guds lille brune”. Men jeg syns nesten litt synd på kristne som prøver å bruke hodet, som denne universitetslektoren. At Bibelen er Guds ord er utgangspunktet, og det er ikke lett å tro når selv de som skrev den, ikke er enige seg imellom. Slik klarer han å overbevise seg selv, og kanskje sine studenter også, om saken: “Bibelen er også menneskeord. Men Gud gjer menneskeorda i Bibelen til sitt ord …”

Man må nesten syns litt synd også på Herren. Han har det ikke lett, med den boken de kristne påstår er hans ord. Nå påstår de til og med at det er han selv som har valgt å gjøre dens motstridende ord til sitt ord. Hvorfor skriver ikke Gud bare en ny bok isteden? Det er nok av forleggere som ville ha antatt den.

Kilde:
Vårt Land, 2. april 2020

Sjømannsprest involvert i stygg sak

Kirken holder seg fremdeles med sjømannskirker rundt omkring i verden, selv om de fleste sjøfolk på norske båter nå for tiden er katolikker. Presten Bjørnar Tho er stasjonert på Gran Canaria og kan fortelle om nye oppgaver:

I dag skal jeg for eksempel holde en minnestund for en nordmann som har gått bort etter ønske fra familien.

Dette sier han i et intervju med bladet Pensjonisten, som unnlater å kommentere saken. Derfor gjør vi det, og minner om et hyppig brukt argument i debatten om aktiv dødshjelp: Pensjonister kan komme til å bli presset av familien til å ta farvel med dem. At sånt forekommer allerede og at prester bistår uten skrupler, er langt hinsides hva vi kunne ha forestilt oss.

Kilde:
Pensjonisten 3-2020

Hvor ble det av arvesynden?

Vårt Land har intervjuet Merete Thomassen ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har analysert sanger som brukes i trosopplæringen av barn i Kirken, og «stiller kritiske spørsmål til innholdet: Er dom og konflikt blitt borte? Har Frelseren forsvunnet sammen med synden? – Den vrede, straffende eller ukjente Gud er fraværende og det er uklart hva mennesket skal frelses fra.»

Her har det gått for vidt, tydeligvis. Hvordan skal barn bli kristne om de ikke lenger skal få høre at de er syndige, og skremmes med Guds vrede og straff? Hva skal man frelses fra, om ikke helvete? (Thomassen bruker ikke det stygge h-ordet, men det gjør Jesus. Søk i en nettbibel!)

Kilde:
Vårt Land, 16. april 2020

Hvem er jungelens konge? (Tarzan er feil svar)

Vårt Land skriver at «Den livlige og humoristiske ‘Jungelens konge’ er en sang som er mye brukt i gudstjenester». De bringer ikke teksten, derfor gjør vi det:

Hvem er jungelens konge?
Av Jarle Waldemar

Ugh-ugh! Hvem er konge på sjøen? bobbli-bobbli-bobbli
Hvem er kongen i universet
og hvem er kongen min?
Jo, det er J – E- S – U – S. Jesus!
Han er kongen min.
Han er kongen i universet, i jungelen
og på sjøen. bobbli-bobbli-bobbli

Hvem er konge på landet?
Kykkeli-ky / Møøø / Bææ / Nøff-nøff
Hvem er konge på (sic) i by’n? bært – bært
Hvem er kongen i universet
og hvem er kongen min?
Jo, det er J – E- S – U – S. Jesus!
Han er kongen min.
Han er kongen i universet, på landet
og i by’n.bært – bært

Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk, spør på sitt stammespråk: «Er det Jesus som Tarzan, jungelens konge, som skal medvirke i den liturgiske konstruksjonen av teologisk antropologi?» Vi skjønner ikke helt spørsmålet, men aner at svaret er ja (men burde være nei).

Kilde:
Vårt Land, 16. april 2020


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *