Klipp og klapp 99

in

Ronnie Johanson klipper fra media, og klapper uhemmet.
Enten for skribenten, eller til vedkommende.
(Stort sett det siste, men bare verbalt, vel å merke.)

Maktarroganse, eller bare uvitenhet?

Lena Caroline Stordalen er prest i Frogner menighet på Oslos beste vestkant. Nylig skrev hun i Vårt Land at:

Alle mennesker bærer med seg sine bilder av Gud

«Snakk for deg sjæl», som vi sier her på Østkanten. Mange av oss har faktisk aldri trodd på guden hennes, derfor har vi heller ikke noe bilde av ham i vårt uopplyste indre.


Kilde:
Vårt Land 22. mai 2024

Jøsses

… som vi også sier på Oslos østkant. PR-rådgiver Peder Tellefsdal har undersøkt hvordan Kirken markedsfører budskapet sitt. Han ventet å finne masse om Jesus på nettsidene deres, men måtte lete lenge for å finne noe.

Dette har jeg stor forståelse for. I boken JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier har jeg et kapittel som heter «Hva ville Jesus ha sagt om menneskerettighetene?» Jeg konkluderer slik:

Ut fra evangeliene er det mulig å anta hva Jesus ville ha ment om 22 av de 49 delpunktene i FNs erklæring om menneskerettigheter. Jesu var ikke enig i ett eneste av disse punktene. [1]

De temaene som gikk igjen når Kirken uttalte seg på nettet, var isteden klima, flyktningkrise og LHBT-problematikk. PR-mannen uttaler: «Jeg er selv opptatt av klima, men det kan ikke være Kirkens kjernebudskap.» Men sånn er det blitt.

Kilder:
Vårt Land 4. juni 2024

[1] Med det forbehold at han kan ha hatt relevante oppfatninger som evangelistene ikke forteller oss om. Eventuelle fundamentalister blant leserne bør stille seg spørsmålet: Burde ikke Gud og hans sønn ha sørget for at så viktig informasjon kom med i Bibelen? Dersom Jesus for eksempel var imot slaveri?


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *