Kristi brud på HBO

in

Kronikk av Ronnie Johanson.

Johanson sitter i redaksjonen. Han går gjennom Knutbysaken i detalj i tre av kapitlene i boken Det nyeste testamente – Bibelen, bind II fra 2020. Saken er nylig blitt aktuell igjen, med en dokumentar på HBO.

Se denne listen med spennende og morsomme bøker om religionskritikk, ateisme og blasfemi hos vår samarbeidspartner Religionskritisk Forlag (RKF): https://religionskritikk.no/religionskritisk-forlag/

Til sine formål tar Vår himmelske far til enhver tid i bruk de hjelpemidler som står til rådighet her nede. For tre tusen år siden kunne han for eksempel bruke slanger:
Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelittene så en mengde av dem døde. [1]

Eller pil og bue:
Herren sa … Jeg vil samle ulykker over dem; alle de piler jeg har, vil jeg bruke imot dem … jeg vil gjøre mine piler drukne av blod.[2]

I våre dager benytter han selvsagt mer moderne teknologi, så som mobiltelefon.

Mange vil huske den norskfødte pinsepastoren Helge Fossmo, som ble dømt for medvirkning til drap i 2004. Han hadde sendt tekstmeldinger som hans lydige undersått Sara Svensson tolket som ordre fra Gud om å drepe hans kone Alexandra. Saken var tema for en svensk TV -serie som NRK sendte i fjor, med tittelen Drap i Knutby. Nå har HBO laget sin egen serie, som på norsk har fått tittelen Knutby: I blind tro. Vårt Land har anmeldt den under overskriften «Oppsiktsvekkende tvil». Det er det svak dekning for.

Ble saken egentlig oppklart i 2004, er spørsmålet. Helge Fossmo hadde innrømmet å ha sendt de anonyme tekstmeldingene, men kom med vidløftige forklaringer om at de overhodet ikke dreide seg om oppfordring til drap, men om teologi. Et par år etter at han fikk livstidsdom, kom han med en annen versjon − til professor Eva Lundgren som skulle skrive bok om saken. Hun hadde da intervjuet ham jevnlig i fengslet gjennom 14 måneder. Gråtende fortalte han nå:

Det er en sak jeg ikke har fortalt. Jeg har ikke våget. Ikke i forundersøkelsen, ikke i rettssalen. Hvordan skal det da gå med min datter? Meddelelsene, de såkalte anonyme sms-ene som Sara sa fikk henne til å drepe, er skrevet av samme forfatter. Og det er ikke jeg. Den forfatteren er Åsa.

Han hadde bare hjulpet sektens leder Åsa Waldau med å videresende meldingene, sa han nå. Så hvorfor hadde han ikke nevnt dette før? Han forteller at en gang etter drapet, men før han ble arrestert, dro Åsa ham til side og sa:

Om du sier så mye som et ord om at jeg står bak de der sms-ene, kommer du til å miste Lisa..

Lisa er datteren hans [3]. Problemet med denne versjonen er først og fremst at det er vanskelig å se hvilket motiv Åsa skulle ha hatt for å lede Sara til å drepe Alexandra, som var Åsas søster. Dessuten er det overhodet ikke troverdig at Åsa skulle stå bak samtlige anonyme tekstmeldinger. I så fall måtte han ha samarbeidet tett med Åsa og bedt henne sende stadig nye tekster som var spesialtilpasset situasjonen.

Åsa så frem til at Alexandra skulle komme etter henne selv hjem til Jesus. Men intet tyder på at hun så for for seg at søsteren skulle komme dit før alle de andre frelste; noe sekten trodde skulle skje i 2007.

Fossmos motiv for den endrede forklaringen var utvilsomt å prøve å få saken sin tatt opp igjen. Det lyktes ikke i 2006, og vil neppe lykkes nå heller..

HBO har gitt to svenske journalister store midler til rådighet for å grave i saken. Da forventes det nok at de skal så ny tvil. Og de gjør sitt beste for å levere. Gjennom episode etter episode får vi følge deres arbeid med å få tilgang til politiets rekonstruksjon av drapet. Råmaterialet var på 6 timer; bare 23 minutter var blitt vist i rettssaken. Journalistenes mistanke var blitt vekket av at Sara hevdet å ha avfyrt det dødelige skuddet mot Alexandras hode i en avstand av av omtrent en meter. Politiets ndersøkelse hadde imidlertid påvist at revolveren ble avfyrt på kloss hold. I det uredigerte materialet hører vi en politimann si: «Vær ikke redd for å gå nærmere.» Prøvde politiet å manipulere henne? I så fall lyktes det ikke. Hun fastholdt at hun ikke hadde orket å gå tettere på offeret.

I retten forklarte aktor denne uoverensstemmelsen med fortrengning, og jeg kan ikke se at programskaperne har funnet noen bedre forklaring. De har fått Sara Svensson selv i tale; sensasjonelt nok har hun i 2021 for første gang gitt et intervju. Men den dag i dag fastholder Sara at det var hun som skjøt, og at hun handlet på vegne av Helge. På spørsmål om andre var innblandet, svarer hun:

Jeg vet ikke. Men jeg beskytter ingen. Jeg ville ikke drepe, men hadde ikke noe valg. Det var Helge som tvang meg. (…) Hadde jeg fått en sms som sa «Skyt deg», så hadde jeg gjort det. Jeg var et skall, en robot.

Og i dag hevder hun at hun ble forbauset over at Alexandra ikke reagerte på det første skuddet, som traff henne i hoften:

Kanskje hun var død da jeg kom dit? Jeg vet ikke.

Dette blir i serien stående som Saras siste ord i saken. Men det stemmer overhodet ikke med hva hun sa under under rekonstruksjonen i 2004 som vi fikk se to episoder tidligere:

Jeg trekker av. Da hører jeg at Alexandra roper svakt, men beveger seg ikke.

Satser man på at seerene har glemt dette? Og hvorfor skulle Helge eller en annen medsammensvoren ha drept henne, når Sara var blitt sendt for å gjøre det?

Programskaperne mener dessuten at Saras fotspor i snøen ved åstedet ikke stemmer med hennes forklaring. De konfronterer henne med saken, og spør om en annen person flyttet bilen for henne. Det benekter hun, og holder fast ved det hun sa i 2004. Kanskje tolker journalistene bevismaterialet feil. De innrømmer at politihunden kan ha mistet sporet fordi hun brukte skoovertrekk.

Hvilken medskyldig skulle Sara eventuelt ha hatt, som hun fremdeles dekker? Den eneste mistenkte er Åsa Waldau. Det er mulig å tenke seg at Sara under rettssaken i 2004 ville beskytte Åsa. I intervjuet med HBO sier hun om tiden etter at hun ble dømt til psykiatrisk behandling:

Hvis noen sa noe stygt om Åsa, så begynte jeg å gråte, og sa: «Stopp – si ikke sånt om Åsa – hun hører det!» Jeg var livredd, jeg trodde hun var overnaturlig.

Men som andre av Åsas gamle undersåtter, har Sara i dag mistet troen på at hun var Kristi brud og en ufeilbarlig leder. Så det er lite trolig at hun fortsatt skulle beskytte Åsa.

«Kristi brud» var neppe direkte involvert. Men hun hadde utvilsomt et stort moralsk ansvar for drapet, som ikke kunne ha skjedd uten at Sara var blitt hjernevasket i fem år av både Helge Fossmo og henne selv. For dette burde hun etter min mening ha vært blant de tiltale i 2004. Hun ble ikke engang forhørt.

I dommen fant retten å måtte uttale at «hennes sinnsforstyrrelse er knyttet til hennes person og ikke til hennes religiøse tilhørighet». Men hvor kom vrangforestillingene fra? Er de uten sammenheng med Bibelens fremstilling av en Gud som krever at man er villig til å drepe for ham [4]? Eller med en profet eller to som er Guds stedfortreder på jord, og støter deg ut i det ytterste mørke inntil en desperat offerhandling fortoner seg som eneste utvei? Hvorfor ble bare Helge Fossmo dømt for medvirkning, mens Åsa Waldau ikke engang ble tiltalt?

Men i Sverige er religion en privatsak, og selv når den fører til drap, ønsker man ikke å se det slik. Religion skal man ha respekt for, og det er aldri den det er noe galt med. Ikke engang i Knutby.

Skal du bare se én av seriene, er NRKs å anbefale. Ikke minst fordi HBOs serie har engelsk lydspor. Det ville vært så mye mer interessant å høre hva de intervjuede hovedpersonene egentlig sier på svensk, enn å bli servert engelsk dubbing med dårlig norsk oversettelse – fra engelsk, ikke fra svensk! Som dokumentasjon blir serien dermed langt mindre verdifull enn den kunne ha vært.

Noter:

[1] 4. Mosebok 21; 4-6.

[2] Sammendrag av 5. Mosebok 32; 23-42.

[3] Navnet er endret.

[4] Og det gjaldt ikke bare Abraham. Se min bok Guds lille brune, kapitlet «Hellig krig».


Kommentarer

Kommentar

  1. Jarle Lian avatar
    Jarle Lian

    Serien er ikke lenger tilgjengelig på Nrk Tv 🙁

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *