Loyola

Inspirasjon fra uventet hold.

Skrevet av Ronnie Johanson.

Ignatius-Loyola

I en artikkel over seks sider i Vårt Land 1. desember anbefales «åndelig veiledning etter ignatiansk mønster. Både Presteforeningen og flere norske bispedømmer har holdt kurs om emnet, og oppfordret Kirkens ansatte til å hente inspirasjon herfra, og selv gå i veiledning». Den man skal hente inspirasjon fra, er soldatenes skytshelgen Ignatius Loyola og hans bok «Åndelige øvelser».

St. Ignatius (1491-1556) var grunnlegger av Jesuittordenen, som fikk adgang til riket først i 1956. Betimelig nok, men man trenger da ikke bli katolsk i hodet av den grunn? For å gi et inntrykk av hva norske prester nå anbefales å styrke seg med på fritiden (eller kanskje i arbeidstiden, når de får betalt for det – hva vet jeg), har jeg oversatt et utdrag:

FEMTE ØVELSE

Betraktninger om Helvete

Forøvelse 1 Denne består i at man forestiller seg stedet. Her skal jeg med innbilningskraftens øyne skue helvetets lengde, bredde og dybde.

Forøvelse 2 Jeg anmoder om det jeg ønsker; her ønsker jeg å inderlig føle den straff som de fordømte må utholde. Slik at om jeg noensinne skulle komme i skade for å glemme min evige Herres kjærlighet, så kan frykten for straffen hjelpe meg til ikke å falle i synd.

Punkt 1 Jeg ser med innbilningskraftens øyne den veldige ilden og sjelene som er innesperret i sine brennende legemer.

Punkt 2 Jeg hører med mine ører gråt, klagerop, skrik, blasfemi mot vår herre Kristus og alle hans hellige.

Punkt 3 Jeg lukter med min luktesans røyk, svovel, kloakk og råtnende ting.

Punkt 4 Jeg smaker med smakssansen bitre ting, som tårer, sorg og samvittighetskvaler.

Punkt 5 Jeg føler med følesansen hvordan ilden tar fatt i og brenner sjelene.

  • Kategori: Troslærere

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.